Naslovna Vijesti Društvo DOO Vodovod – Stanje sa kvalitetom vode apsolutno nije rizično i da...

DOO Vodovod – Stanje sa kvalitetom vode apsolutno nije rizično i da ne može doći do epidemije

0

 

U vezi teksta objavljenog dana 16.01.2019.godine pod naslovom“Pljevljacima prijeti epidemija iz vodovoda“,d.o.o“Vodovod“Pljevlja daje sledeće  saopštenje:

Na osnovu saopštenja Zdravstveno Sanitarne inspekcije Pljevlja voda sa sva tri izvorišta sa kojih se vrši vodosnadbjevanje građana Pljevalja na dan 17.01.2019.godine je ispravna i može se koristiti za piće.Građani Pljevalja su ranije upoznati da se vrši analiza vode na svakih sedam dana  sa sedam terminalnih tačaka u gradu dok d.o.o“Vodovod“ Pljevlja vrši svakodnevnu analizu.Rezultati analiza se šalju nadležnim institucijama koje vrše nadzor nad ispravnosti vode za piće i koje obaveštavaju građane putem sistema javnog informisanja.

O ispravnosti vode za piće,obavještavamo građane i širu javnost da stanje sa kvalitetom vode apsolutno nije rizično i da ne može doći do epidemije i da su zlonamjerne tvrdnje iz teksta te iz tog razloga obaveštavamo javnost o  sledećem:

1.Pored zvaničnih rezultata  da je voda sa izvorišta Breznica  na današnji dan higijenski ispravna za piće, činjenica je da na izvorištu Breznica postoji tretman vode-hlorisanje preko automatske hlorne stanice sa 24-časovnom kontrolom kvaliteta vode sledećih parametara:mutnoća, temperatura, PH vrijednost, koncentracija hlora… DOO“Vodovod“posjeduje kvalitetnu laboratorijsku opremu i sa stručnim kadrom prati pokazatelje i  sve  parametre, i svakodnevno vrši  interno uzorkovanje i ispitivanje fizičko –hemijskih parametara vode kao i dodatne mjere pored zakonski propisanih koje se takođe sprovode .DOO“ Vodovod“ je implementiralo standarde HACCP I MEST EN ISO 900 , I  njihovom  primjenom su jasno definisane analize  kao I kritične tačke cjelokupnog Sistema vodosnadbijevanja  I sprovođenja potrebnih mjera a sve u cilju postizanja boljeg kvaliteta vode.

Na izvorištu Breznica nema izgrađene fabrike za preradu vode  ali su Opština Pljevlja I DOO”Vodovod” započele realizaciju projekta kroz  izradu projektne dokumentacije „Glavni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ i izgradnji postrojenja pitke vode Breznice i Bogiševca Opštine Pljevlja“ u kom je tačno definisana tehnologija prerade vode koja će obezbjediti  isporuku kvalitetne  vode za piće.

 

breynica postrojenje skica

 

Realizacijom ovog projekta u saradnji opštine Pljevlja sa resornim Ministarstvom u cilju obezbjeđenja potrebnih finsijskih sredstava, biće trajno rješen  problem ispravnosti u isporuci vode za piće građanima , stoga navedene informacije u tekstu o zatvaranju izvorišta , nestabilnosti i mogućnosti epidemije u budućnosti nisu tačne.

 

  1. Voda sa akumulacije „Otilovići“ koja se trenutno prerađuje na Postrojenju za prečišćavanje vode „Pliješ“ prolazi cjelokupan tretman postojeće fabrike koja je namjenjena za prečišćavanje izvorske vode. Naime u odnosu na izvorište Breznica gdje postoji jedan tretman –hlorisanje, voda sa akumulacije prolazi kroz više faza prečišćavanja  tj. taloženje, filtriranje i hlorisanje. Takođe Postrojenje za prečišćavanje vode “Pliješ“ ima 24  časovnu  kontrolu  svih fizičko –hemijskih parametara vode  kao i na Breznici i na trećem izvorištu Bogiševcu. Na sva tri izvorišta se vrši interno uzorkovanje , interno ispitivanje fizičko-hemijskih parametara vode  i rezultati se šalju Zdravstveno sanitarnoj inspekciji i Epidemiološkoj službi , kao i zakonom propisana uzorkovanja vode  jednom nedeljno sa 7 kontolnih tačaka u gradu  i analiza fizičko –hemijskih i mikrobiloških parametra, koje se takođe šalju ovlašćenim institucijama za nadzor. Takođe je netačan podatak da je kapacitet postrojenja Pliješ 2 projektovano na 150 l/ , već je u pomenutom projektu .„Glavni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ i izgradnji postrojenja pitke vode Breznice i Bogiševca Opštine Pljevlja“ tačno  je  definisana  potrebna tehnologija za prečišćavanje  i  kapacitet na 125 l/s.

Realizacija navedenog projekta u kombinaciji sa smanjenjem gubitaka u vodovodnom sistemu grada,  i  kroz započete projekte rekonstrukcije gradskih ulica  da će potrebne rezultate i na taj način rješiti problem isporuke kvalitetne vode sa Postrojenje za prečišćavanje vode “Pliješ“ sa kog se snadbijeva 2/3 građana Pljevalja.

DOO“Vodovod“ će u interesu svih građana Pljevalja  nastaviti odgovorno obavljati djelatnost zbog koje je i osnovano  vodeći računa o kvalitetu vode  u smislu zdravlja korisnika i nastaviti aktivnosti  koje su  započete na realizaciji kapitalnog projekta za opštinu Pljevlja .„Glavni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ i izgradnji postrojenja pitke vode Breznice i Bogiševca Opštine Pljevlja“.

 S poštovanjem,

                                                                                                                                  DOO “Vodovod“ Pljevlja                                                                                                                                   IZVRŠNI       DIREKTOR

                                                                                                                                                    Čedo Gospić