Naslovna Vijesti Društvo Objavljen tender za prvu fazu rekonstrukcije puta Pljevlja-Metaljka

Objavljen tender za prvu fazu rekonstrukcije puta Pljevlja-Metaljka

1

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija za saobraćaj raspisalo je tender za rekonstrukciju prve faze puta Pljevlja-Metaljka u dužini od 19 kilometara. Ukupna vrijednost radova 12,6 miliona eura, a ponude se mogu dostaviti do 6. februara naredne godine, kada će se izvršiti javno otvaranje ponuda. Period važenja ponude je 90 dana, a garantni rok dvije godine. Prema tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač je dužan dostaviti, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 540 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

1 KOMENTAR

  1. A ocete ga uraditi kao i svake godine. Kamion asfalta, 4 radnika sa lopatama i samo istresi asfalt. Nakon toga ga lopataom pritapkaj. Ako je veca rup, onda naidje kamion zadnjim tockovima.

Comments are closed.