Naslovna NVO NVU „Zračak Nade“ – Projekat „Budi aktivan- zaposli se“

NVU „Zračak Nade“ – Projekat „Budi aktivan- zaposli se“

0

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „ Zračak Nade“ počelo je 16. novembra 2018.godine sa realizacijom projekta „ Budi aktivan- zaposli se“.

Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. 

Partner na projektu je DOO „Riznica“.

OPŠTI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • Unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;
 • Povećanje radnih kvalifikacija lica sa intelektualnim invaliditetom i brže uključivanje u radne i društvene procese;
 • Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom;
 • Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom;
 • Povećanje zaposlenosti lica sa intelektualnim invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između NVO i poslodavaca iz privatnog sektora i
 • Podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica.

POSEBAN CILJ PROJEKTA JE:

 • Povećanje broja lica sa intelektualnim invaliditetom koji su osposobljeni za pomoćnog radnika u administraciji i pomoćnog radnika u Štampariji.

AKTIVNOSTI  PREDVIĐENE PROJEKTOM SU:

 • Koordinacija projekta;
 • Selekcija nezaposlenih lica; 
 • Izvodjenje tromjesečnog osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice za 7 lica sa intelektualnim invaliditetom;
 • Radni angažman 7 lica sa intelektualnim invaliditetom u NVU “Zračak Nade” i DOO „Riznica“­ 6 mjeseci;
 • Nabavka opreme i osnovnog materijala za osposobljavanje kod poslodavca i radni angažman 7 lica sa intelektualnim invaliditetom;
 • Psihosocijalna podrška licima sa intelektualnim invaliditetom i
 • Medijska kampanja o pravima i mogućnostima lica sa invaliditetom kao socijalno isključenih grupa (okrugli sto, ažuriranje sajta, kreiranje i održavanje fb stranice).
 • decembra 2018.godine realizovali smo planiranu projektnu aktivnost- Selekcija 7 nezaposlenih lica sa intelektualnim invaliditetom.

Selekcija  je izvršena 10 decembra u saradnji sa ZZZCG- Biroom rada Pljevlja uz konsultovanje Mirjane Kulić- Savjetnice za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

 • 11. decembra je počela realizacija projektne aktivnosti- Izvodjenje tromjesečnog osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice za 7 lica sa intelektualnim invaliditetom.