Home Kultura Otvorena izložba Zavičajnog muzeja – Municipium’S prošlost, sadašnjost, budućnost

Otvorena izložba Zavičajnog muzeja – Municipium’S prošlost, sadašnjost, budućnost

0

U izložbenom prostoru Doma kulture, otvorena je izložba Zavičajnog muzeja, pod nazivom,  Municipium’S – Prošlost, sadašnjost, budućnost.

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 8

Otvarajući  izložbu, prisutnima se obratio direktor „Zavičajnog muzeja“, dr Branko Banović.  On je prisutne iupoznao sa istorijom nalazištta, sadašnjosti i budućim planovima.

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 9992

 

-Kao što sam naziv izložbe kaže, večeras ćemo govoriti o prošlim istraživanjima. Predstavićemo rezultate  istraživanja koja su izvršena  60-ih i 70-ih godina.  Govorićemo  o sadašnjim izazovima, a takođe govorićemo o budućnosti samog lokaliteta i nalaza  koji su do sada istraženi,  u konteksu savremenog kulturnog turizma. Prve podatke o lokalitetu “Municipium’S”  donosi čuveni brtitanski  arheolog, Artur Evans.  Nedugo zati o britaskim itraživanjima piše  Karl Bač, austrijski  slavista, istoričar i arheolog.   Nekih šest decenija nakon toga, tačnije 1964. godine,  počinju prva sistematska istraživanja  u gradskim metropolama. Ono po čemu su ta israživanja  bila specifična, jeste   da je grobni prilog koji je tada otkriven, nadmašio očekivanja  i najvećih optimista. I on na jedan jako lijep  način svjedoči o prošlom životu, ali i o ekonomskom usponu grada. Upravo u tom kontekstu, mi smo  napravili  koncept večerašnje izložbe, kazao je  “,dr Branko Banović , direktor „Zavičajnog muzeja

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 26

Prisutnima se pozdravnom riječi obratio I predsjednik Opštuine Pljevlja, Mirko Đačić.  Đačić je ukazao na značaj nalazišta Municipium’S i Muzeja u Pljevljima. On je isstako I značaj  izložbenog prostora Doma kulture.

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture Mirko Đačić i akademik

 

 –  Samom rekonstukcijom ovog objekta,  korišćenjem ovog prostora, treba da smo  posebno srećni što imamo priliku da budemo večeras u ovom prostoru, koji odlično izgleda. I da nam bude čast zato što prisustvujemo ovoj izložbi, gdje podatke o „Municipiumu’S“ možemo gledati  u tri oblika.  Dakle na ovim panoima, fotografijama, pisanim tekstovima na zidovima, kroz same eksponate  i kroz ovu video projekciju. Izložba je zaista organizovana na veoma visokom  nivou.  Kao što imamo priliku da vidimo na ovoj izložbi 60-ih i 70-ih  godina na lokalitetu „MunicipiumS“  kod Pljevalja,  vršena su  sistematska arheološka istraživanja.  Koja su rezultirala izuzetno vrijednimm nalazima. Vođa istraživanja bio je  čuveni akademik  Dragoslav  Srevi, među kolegama ostao je upamćen kao arheolog koji je osvojio istraživačku pažnju, usmjeravao  isključivo ka’ najvećim    i najznačajnim lokalitetima. Kao većina nas, ranije sam čitao i slušao o arheološkim istraživanjim u Kominima i njihovom značaju za poznavanje rimskog perioda . Kasnije sam ta znanja produbljivao, međutim ovo je prvi put da i sam imam priliku da vidim luksuzne artifakte, koji su tada špronađeni.  Ova izložba samo djelimično pokazuje koliko je za jedan grad značajno da ima muzej,  koji će funkcionisati u punom kapacitetu.  Muzej je lična karta svakog ozbiljnog i odgovornog grada. Mi težimo da budemo ozbiljan i odgovoran grad, a shodno tome, da imamo jedan odgovoran , prema njegovom kulturnom naslijeđu. Tih 70-ih godina pronađena je „Diatreta“, luksuzna rimska čaša koja danas predstavlja jedan od najatraktivnih regionalnih eksponata, kada je u pitanju Antički period. I eksponat po kojem su Pljevlja prepoznata u  kulturnim i intelektualnim krugovima. S’ toga naša je obaveza, da u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore i stručni službama  u narednom periodu radimo na obezbjeđenju fizičkih i tehničkih uslova, kako bi ovaj vrijedni eksponat, nakon četiri decenije ugledao svjetlost dana. Posle toga turistička valorizacija lokliteta „Municipium’S“  , biće jedan od naših dugoročnih ciljeva. Naime geoizička istraživanja koja je Muzej ranije sproveo i istraživanja na samom gradu  izvršena prije deset godina ukazala su an prostor na kojem se najvjerovatnije nalazio centar grada. Istraživanja Centra za  konzervaciju i arheologiju  , vršena protekle dvije godine,  potvrdila su ove predpostavke i otkrila su tragove ulica, kuća  i gradskih zidina.  Realna su očekivanja da će se u narednim fazama  istraživanja otkriti tragovi većih građevina koji će biti   atraktivni za pretzentaciju. S’ toga sistematska valorizacija lokaliteta Municipium’S jedan je od izazova koji senameće  Pljevljima. Za taj projekat dio sredstava smo planirali i obezbjedićemo pomoć neophodnu za njegovu realizaciju. Želja nam je da pored Mnanstira Svete Trojice i Husein-pašine džamije , Pljevlja dobiju još jedan lokalitet koji  će biti atraktivan u regionalnim razmjerama i po kome će biti prepoznatljiva ,  rekao je  Mirko Đačić , predsjednik Opštine Pljevlja

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 9

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 552

 

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 662

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture

 

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 3

izložba Zavičajnog muzeja u Domu kulture 5

 

Svi zainteresovani mogu da posjete izložbu, svakog  radog dana do 15. Decembra ,u terminu   od 11 do 19 sati.

D.G.