Naslovna NVO Da zaživi selo Održan okrugli sto na temu „Agrobudžet iz ugla poljoprivrednih proizvođača“

Održan okrugli sto na temu „Agrobudžet iz ugla poljoprivrednih proizvođača“

0

U okviru projekta NVO „Da zaživi selo“  dana 27.11.2018. u Sali SO Pljevlja održan je okrugli sto na temu „Agrobudžet iz ugla poljoprivrednih proizvođača“.

Cilj organizatora je bio da se, kroz razmjenu mišljenja, znanja i iskustava, dođe do zaključaka i prijedloga čijom se primjenom može uticati na donosioce odluka u vezi s dijelom budžeta koji se odnosi na agrobudžet. Učesnici okruglog stola bili su: predsjednik SO Pljevlja Dragiša Sokić, Sekretar za privredu Budimir Bajčetić, poljoprivredni proizvodjači, predstavnici NVO sektora i mediji. Otvoreno i argumentovano se razgovaralo o problemima poljoprivrednih proizvođača, kao i o njihovim prijedlozima koji bi poboljšali unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Sekretar za privredu Budimir Bajčetić je upoznao prisutne sa rezultatima Agrobudžeta u prethodnoj godini, kao i sa nacrtom budžeta za 2019. godinu. Neki od prijedloga poljoprivrednih proizvođača koji su se čuli na okruglom stolu su:

– davati veće subvencije poljoprivrednim proizvođačima, posebno proizvođačima mlijeka i mlječnih proizvoda;

– nastaviti edukaciju po pitanju raznih tema (ljekovito bilje, izrada elaborata);

– doprinositi očuvanju autohtonih sorti;

– intenzivirati podršku organskoj proizvodnji;

– posjete sajmovima i turistička promocija kao i potreba za više sredstava za duži boravak;

– posebnu pažnju posvetiti položaju žene, kao i kvalitetu života mladih na selu;

– smanjiti administraciju i rasteretiti poljoprivredne proizvođače (manji porezi, takse);…..

 

Prijedlozi dobijeni na okruglom stolu kao i u prethodnim fazama projekta kroz anketiranje i radionice će biti predati u vidu sugestija na budžet. NVO „Da zaživi selo“ na ovaj način želi da osnaži civilno društvo i da bude jaka sprega između poljoprivrednog proizvođača i lokalne samouprave, da argumentovano sugeriše na izradu lokalnog agrobudžeta. Takođe, želimo da pomognemo kreatorima lokalne agropolitike u izradi agrobudžeta na osnovu izraženih potreba poljoprivrednih proizvođača. “Agrobudžet je i moj agrobudžet“ predstavlja jasnu poruku ovog projekta, a to je aktivno učestvovanje u lokalnoj politici agrobudžeta naših poljoprivrednih proizvođača. Projekat realizuje NVO“Da zaživi selo“ u partnerstvu sa Informativnim centrom Pljevlja.

Projekat „Lokalni agrobudžet iz ugla poljoprivrednog proizvođača“ je podržan kroz program „Moja zajednica – Snažna zajednica“ koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a finansira ga Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.