Naslovna NVO Da zaživi selo Obuka poljoprivrednih proizvodjača iz digitalnog marketinga

Obuka poljoprivrednih proizvodjača iz digitalnog marketinga

1

NVO „Da zaživi selo“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ realizuje projekat pod nazivom „Okusi prirodu“. Saradnik na projektu je Sekretarijat za privredu Opštine Pljevlja, a donator je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG.

Poljoprivredni proizvođači sa seoskog područja imaju svoje proizvode, ali nemaju mogućnost da ih plasiraju, pogotovo van Pljevalja, ne koriste mogućnost prodaje preko interneta niti prezentacije svojih proizvoda preko ovog vida komunikacije. Dvije oblasti turizam i poljoprivreda, koja spada u jednu od vodećih privrednih grana u Pljevljima, su zastupljene u ovom projektu, kroz promociju domaćih proizvoda i edukaciju. Jer, osim plasmana proizvoda prezentovaće se i turistički potencijali Pljevalja, a i Crne Gore.

Mladi poljoprivredni proizvođači nemaju marketing i promociju svojih proizvoda, neki jer su nedovoljno edukovani iz ove oblasti, a neki jer nemaju mogućnosti za ovakav vid promocije. Zatim malo je povezan turizam sa poljoprivredom.

Ovim projektom planira se rješavanje tog problema na sledeći način:

  1. Kako bi se edukovali poljoprivredni proizvodjači iz oblasti marketinga, uz logističku podršku Sekretarijata za privredu opštine Pljevlja izabraće se 20 mladih od kojih minimum 7 žena koje ćemo kroz obuku edukovati kako da na savremen način, putem digitalnog marketinga, koji u modernom dobu nije samo dostupan velikim kompanijema, već i malim prozvođačima, predstave proizvode koje proizvode na svom domaćinstvu i pozicioniraju svoje proizvode na tržištu u moru konkurencije. Za izabranu grupu biće organizovan seminar gdje će im iskusni predavači iz renomirane kompanije Bild studio iz Podgorice (www.bild-studio.com/), objasniti važnost digitalnnog marketinga i naučiti postupak promocije proizvoda putem društvenih mreža, web sajtova. Takođe će biti govora o važnosti kvalitetnog brendiranja i pakovanja proizvoda.
  2. Kako bi pomogli u promociji proizvoda izradiće se web sajt koji će biti dostupan u desktop i mobilnoj verziji, na kojem će se predstaviti 20 odabranih kandidata iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje. Na sajtu će se predstaviti poljoprivredna gazdinsta i proizvodi koje oni nude tržištu. Opisaće se proizvodnja na njihovom gazdinstvu i proizvodni proces i propratiti adekvatnim fotografijama. Daće se njihovi kontakti i mapirati ih na google mapi. Na ovaj način će odabrani poljoprivrednici imati mogućnost da bez posrednika mogu ostavriti kontakte sa kupcima i tako povećati prodajnu cijenu svojih proizvoda. Pored web sajta otvoriće se i Facebook stranica „Okusi prirodu“ gdje će se dijeliti i sponzorisati postovi sa web sajta. Posle završetka projekta u dogovoru sa proizvođačima i Sekretarijatom za privredu i ostali poljoprivredni proizvodjači će dobiti mogućnost da se predstave na ovoj platformi.
  3. Izradiće se jedan promotivan video spot čija će tema biti promocija poljoprivrednih proizvoda kroz turističku ponudu Pljevalja. Video spot će se emitovati na društvenim mrežama, lokalnoj televiziji i biće ustupljen Turističkoj organizaciji Pljevlja kako bi se agro turizam Pljevalja promovisao na sajmovima koji posjećuje TO Pljevlja.
  4. Na putnom pravcu Pljevlja – Most na Tari, na Kosaničkoj visoravni instaliraće se dva štanda, napravljena u etno stilu od prirodog materijala, drveta, na kojima bi tokom ljetnjeg perioda turistima koji prolaze tim pravcem prema crnogorskom primorju, a prema podacima TO Pljevlja to je oko 300 000 u ljetnjim mjesecima i turistima koji dolaze do mosta na Tari, predstavili poljoprivredni proizvodi sa ovog područja i turistički potencijali ruralnog područja Pljevalja. Štandovi bi bili prodajno promotivnog karaktera.
  5. Odmah pored mosta na Tari, koji je posle manastira Ostrog druga najposjećenija turistička tačka u Crnoj Gori, na bilbordu koji je u vlasništvu TO Pljevlja postaviće se plakat na kome će se predstavljeni poljoprivredni proizvodjači i potencijali ruralnog područja opštine Pljevlja.

1 KOMENTAR

  1. Ne, bolje „iskusne predavače iz renomirane kompanije Bild“ naučote da budu poljoprivredni proizvođači! Sprdate se sa „goljom“, koji je i dan-danas „prah na podu“, svak normalan će se ovome nasmijati

Comments are closed.