Naslovna Vijesti Društvo Zaštita od nasilja u porodici i rad Multdisciplinranog tima za zaštitu od...

Zaštita od nasilja u porodici i rad Multdisciplinranog tima za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom

0

DAN OTVORENIH VRATA “ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK

U sali Skupštine opštine Pljevlja danas je održan  „Dan otvorenih vrata“ Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak.  Navedeni događaj je privukao veliku zaintersovanost građana opštine Pljevlja tako da je sastanku prisustvovalo više od 90 građana, između ostalog prisustvovali su  i predstavnici ključnih sektora koji su uključeni u proces zaštite djece i odraslih od nasilja u porodici i to: predstavnici Uprave policije CB Pljevlja, Osnovnog suda u Pljevljima, Suda za prekršaje u Bijelom Polju-Odjeljenja u Pljevljima, Sekretarijata za društvene djelatnosti- Opštine Pljevlja,  JU Srednje stručne škole Pljevlja, JU OŠ “Salko Aljković” Pljevlja, JU OŠ “Boško Buha” Pljevlja, JU Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja, i NVO “Bona Fide” Pljevlja.

3.

Dan otvorenih vrata Centra za socijalni rad je otvorila direktorica Centra Branka Danilović, koja  je pozdravila prisutne i posebno se zahvalila što su se odazvali u velikom broju. Između ostalog, direktorica Danilovi’  podsjetila je sve prisutne na obavezu prijavljivanja nasilja u porodici i istakla da smo svi kao građani u obavezi prijaviti nasilje,  jer ko ne reaguje učestvuje!

4.

Predstavanici Centra Dženana Muslić i Marinko Vujanović su informisali prisutne  o fenomenu nasilja u porodici, mogućnostima i načinima zaštite žrtava porodičnog nasilja. Prezentovana je ulogu Centra za socijalni rad u postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i značaj Multidisiplinarnog tima za teritoriju opštine Pljevlja.  Članovi Multidisciplinarnog tima čine predstavnici ključnih sektora na teritoriji opština Pljevlja koji su uključeni u proces zaštite djece i odraslih od nasilja u porodici i uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja kontinuirano se radi na unapređenju rada MDT-a.

5.

7.

Opšti cilj rada MDT je  prevashodno da se unaprijedi dobrobit djece i odraslih žrtava,  putem sprečavanja nasilja nad djecom i nasilja u porodici.  Takođe, opšti cilj je da se osigura postojanje brzog i koordinisanog postupka, koji štiti dijete i odrasle žrtve od daljeg nasilja i obezbjeđuje im odgovarajuću rehabilitaciju i reintegraciju. Sastanci Multidisciplinarnog tima se održavaju jedan put mjesečno, a prema potrebi i češće. Po pravilu se održavaju u prostorijama Centra za socijalni rad ali u cilju kvalitetnije međusektorske saradnje mog ubiti organizovanii u prostorijama drugih organa čiji su predstavnici članovi Multidisciplinarnog tima.

Na kraju prisutinima se obratila Sabina Talović, direktorica O.C. “Bona Fide” Pljevlja i zajedno sa svojim volonterkama pročitala je tri prikaza slučaja-žrtava porodičnog nasilja i na taj način dala jasnu poruku da su građani u obavezi prijaviti nasilje a da žrtve porodičnog nasilja treba da progovore o svom iskustvu kako bi dobile adekvatnu pomoć i podršku odnosno zaštitu.

1.

Prisutnima je  podjeljena publikacija “Zaštita od nasilja u porodici –Moja prava”

Centar za socijalni rad za opština Pljevlja i Žabljak će u budućem periodu imati još jedan dan otvorenih vrata na temu Porodičnog smještaja – hraniteljstva.