Naslovna Vijesti Društvo NVO Green Home – Vezišnica i Ćehotina najzagađenije u Crnoj Gori

NVO Green Home – Vezišnica i Ćehotina najzagađenije u Crnoj Gori

1

Kvalitet površinskih i podzemnih voda u Crnoj Gori je na nezadovoljavajućem nivou, a najzagađeniji vodotoci u 2017. godini bili su Vezišnica, Ćehotina i Morača u donjem toku, ispod uliva voda koje dolaze za postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, te rijeka Lim u dijelu kod Bijelog Polja, navodi se u Informaciji o stanju životne sredine u 2017. godini, koju je pripremila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

 

Kako je saopšteno iz NVO Green Home, rezultati mjerenja pokazuju veliku osjetljivost vodenih ekosistema u Crnoj Gori prije svega u režimu malovodosti a i poslije velikih kiša.

Kada je biološka potrošnja kiseonika u pitanju, kvalitet vode rijeke Morače nizvodno od profila gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rijeke Ćehotine ispod Pljevalja je bio „van klase“.

“Kada se govori o vrsti i izvoru zagađenja, situacija se nije promijenila u odnosu na raniji period. Crnogorske površinske vode, a i podzemene, izložene su višedecenijskom zagađenju koje proističe od komunalnih otpadnih voda, koje u gotovo svim rijekama završavaju neprečišćene ili sa nedovoljnim stepenom prečišćvavanja, kao što je slučaj sa komunalnim otpadnim vodama Glavnog grada. Uticaj komunalnih otpadnih voda je najveći u periodima niskih vodostaja i u akumulacijama”, navode u NVO Green Home.

U toj organizaciji ističu da se u Informaciji o stanju životne sredine naglašava i da negativan uticaj na površinske i podzemne vode, pored komunalnih otpadnih voda ima i saobraćajna infrastruktura, poljoprivredne aktivnosti, industrija, prije svega prehrambena kao i mala i srednja preduzeća.

“Kada je riječ o podzemnim vodama, vode bunara su samo u 35 odsto klasa bile u zahtijevanom bonitetu, odnosno u dosta slučajeva su bile izvan propisane klase (65 odsto slučajeva). Kako kod površinskih voda, tako i kod podzemnih, zagađivači, paramteri, njihov sadržaj i prostorni raspored uglavnom je isti kao i prethodnih godina”, kažu u NVO Green Home.

Dodaju da su se kao hemijski najzagađeniji pokazali se bunari u Vranju, Gostilju i Drešaju, a pridružio im se i bunar u Farmacima.

“Posebno je zabrinjavajući sadržaj nitrata kod bunara Vranj, Gostilj i Drešaj, gdje njihovi sadržaji imaju visoke vrijednosti. Uzrok potiče od korišćenja mineralnih đubriva (šalitre). Mikrobiološko zagađenje pokazali su bunari u Farmacima, Grbavcima, Drešaju i Cijevnoj sa fekalnim bakterijama”, rekli su iz Green Home-a.

Ta NVO ocjenjuje da je jedino rješenje za unaprjeđenje stanja crnogorskih voda izgradnja novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sa kompletnim tretmanom kanalizacionog mulja i kanalizacione mreže u gradskim naseljima u kojim ne postoji.

“Neophodna je i implementacija kaznene politike za sve zagađivače i održivo planiranje korišćenja rijeka u različite svrhe, što do sad u Crnoj Gori nije bila praksa”, poručuju iz NVO Green Home.

Izvor CDM

1 KOMENTAR

Comments are closed.