Naslovna NVO Da zaživi selo Mogućnosti javnog zagovaranja na lokalnom nivou za oblast poljoprivrede

Mogućnosti javnog zagovaranja na lokalnom nivou za oblast poljoprivrede

0

NVO “Da zaživi selo” je organizovala drugu radionicu pod nazivom „Mogućnosti javnog zagovaranja na lokalnom nivou za oblast poljoprivrede“, koja je održana 27.10.2018. godine sa početkom u 11:00 h u Maloj sali skupštine opštine Pljevlja.

Osnovni cilj radionica:

  • da se polaznici upoznaju sa konceptom javnog zagovaranja, kroz pojašnjavanje pojma, elemenata i toka procesa javnog zagovaranja;
  • da se polaznicima ukaže na razlike između javnog zagovaranja i sličnih koncepata učešća građana u procesu donošenja odluka, odnosno vršenja uticaja na donosioce odluka;
  • da se polaznicima pojasni postupak donošenja odluka na lokalnom nivou (ujedno i postupak donošenja agrobudžeta) i ukaže na one faze u tom postupku koje su za njih kao potencijalne zagovarače značajne.

Radionica je održana u okviru projekta „Lokalni agrobudžet iz ugla poljoprivrednih proizvođača, koji je podržan kroz projekat “Moja zajednica – snažna zajednica” koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO, a finansira ga Evropska Unija posredstvom delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.