Vijesti

Milan Jović novi komandir CB Pljevlja, Đorđije Perović šef kriminalistike


Kako saznaje PVportal došlo je do promjena u rukovodećoj, komandnoj  strukturi Centra bezbjednosti Pljevlja. Za novog komandira CB Pljevlja postavljen je Milan Jović, koji je do sada bio pomoćnik komandira, a dosadašni komandir Aleksandar Laketić raspoređen je na poslove u odjeljenju kriminalistike. Takođe novi šef krminalistike CB Pljevlja je Đorđije Perović, koji je da sada ovaljao pravne poslove vezane za prekršaje, a dosadašnji šef krminalistike Mile Bujišić raspoređen je na nove poslove u krminalistici.

Podsjetimo početkom septembra kolegijum Uprave policije imenovao je za načelnika Centra bezbjedosti Pljevlja, umjesto Slavka Vojinovića,  Dragana Slavulja, koji je do tada bio rukovodioc Odjeljenja granične bezbjednosti Pljevlja. Dosadašnji načelnik Centra bezbjednosti Pljevlja. Slavko Vojinović je preuzeo je mjesto rukovodioca Odsjeka za granične provjere u Sektoru granične policije, a koje poslove je obavljao i prije nego što je bio raspoređen na mjesto načelnika Centra bezbjednosti Pljevlja