Naslovna Najnovije vijesti Kršenje zakona: Funkcioneri u Pljevljima godinama u v. d. stanju, neki i...

Kršenje zakona: Funkcioneri u Pljevljima godinama u v. d. stanju, neki i osuđivani

0

Na pojedinim čelnim mjestima u opštini Pljevlja više od tri godine rade vršioci dužnosti, što je suprotno Zakonu o državnoj upravi i Zakona o lokalnoj samoupravi, a rukovodstvo Opštine nije poštovalo ni preporuku Državne revizorske institucije da na rukovodeća mjesta postavi osobe izabrane na konkursima.

Osim što su vršioci dužnosti, mnogi rukovodioci u lokalnoj upravi uključujući i predsjednika opštine, krivično su osuđivani.

DRI je u Izvještaju o reviziji završnog računa Opštine za 2016. konstatovala da troje starješina imaju status vršioca dužnosti (v. d.) duže od šest mjeseci.

Upozorili su Opštinu na čijem je čelu Mirko Đačić da popunjavanje visokorukovodnog kadra obavlja u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisana obaveza raspisivanja javnog konkursa.

“Sekretar za opštu upravu – v. d. od 18.3.2015. godine, komandir službe zaštite – v. d. od 23.2.2015. godine i direktor Direkcije za imovinu – v. d. od 6.5.2016. godine. U skladu sa članom 38 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, popunjavanje visokog rukovodnog kadra vrši se na osnovu javnog konkursa. Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi od 15.8.2016. godine, u članu 45 određeno je da se funkcija v. d. ograničava najduže do šest mjeseci”, piše u preporukama DRI.

V. d. sekretara Sekretarijata za opštu upravu je Sead Vesnić, a Joka Đačić rukovodilac građanskog biroa.

Vesnić je osuđen na kaznu zatvora od šest mjeseci uslovno, zbog zloupotrebe prilikom raspodjele jednokratnih novčanih pomoći Centra za socijalni rad uoči parlamentarnih izbora 2012.

Đačićeva je na istu kaznu osuđena zbog kupovine glasova uoči lokalnih izbora 2014, a predsjednik Opštine pravosnažno je osuđen i kažnjen sa 600 eura, plus 413 eura sudskih troškova, zbog prijetnje ubistvom svom partijskom drugu i sugrađaninu Žarku Vukoviću.

U Agenciji za sprečavanje korupcije smatraju da Đačić nije prekršio zakone o sprečavanju korupcije kada je nastavio da obavlja tu funkciju, uprkos pravosnažnoj sudskoj presudi.

U obrazloženju odluke se navodi da Đačić nije osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim funkcije, s obzirom na to da mu sud nije izrekao mjeru bezbjednosti – zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti kao posebnu vrstu krivične sankcije, na šta se i pozvao gradonačenik Pljevalja prilikom odgovora na prijavu.

Na mjestu komandira Službe zaštite nalazi se Goran Čavić, za kojeg je inspekcija ranije utvrdila da nema položen stručni ispit za vršenje poslova rukovođenja i da nema pet godina radnog iskustva na tim poslovima, što je propisano Zakonom o zaštiti i spasavanju.

Đačić je prošle godine na pitanje novinara da li će smijeniti svoje pravosnažno osuđene partijske drugove, odgovorio da “nema taj refleks da ih bezuslovno mijenja zato što su imali problem te vrste”.

Umjesto smjene, nove funkcije

Đačiću je ranije Upravna inspekcija naložila da popuni radna mjesta u skladu sa zakonom, jer su početkom prošle godine utvrdili da troje rukovodilaca Sekretarijata i službi Opštine ne ispunjava uslove da obavljaju te poslove.

Inspektorka Jovana Nišavić konstatovala je da Đačićeva i Vesnić “ne ispunjavaju opšte uslove Zakona… u pogledu osuđivanosti za krivična djela koja ih čini nedostojnim za vršenje ove funkcije”.

Uprkos tome, predsjednik Opštine nije razriješio funkcije ova lica, već ih je postavio na nove funkcije. Ministarstvo javne uprave je u januaru 2018. poništilo raniju odluku Upravne inspekcije tvrdeći da pozicije vršioca dužnosti, na koje su ove osobe postavljene, nijesu izričito regulisane zakonom”.

Ministarstvo je vratilo predmet Upravnoj inspekciji na ponovni postupak i odlučivanje, ali javnost do sada nije upoznata da li je inspekcija donijela novo rješenje.

Izvor: Vijesti