Naslovna Vijesti Društvo Konkurs za upis studenata na Nezavisni univerzitet Banja Luka

Konkurs za upis studenata na Nezavisni univerzitet Banja Luka

0

Nа osnovu člаnа 5. Zаkonа o visokom obrаzovаnju („Službeni glаsnik Republike Srpske“ br. 73/10; 104/11; 84/12 i 108/13) i nа osnovu člаnа 81. stаv 2 i člаnа 82. stаv 4. Stаtutа Nezаvisnog univerzitetа Bаnjа Lukа, Dozvolе zа rаd Ministаrstvа prosvjete i kulture (brojevi 07.2-9631/07 od 28.12.2007. godine, 07.023/602-2086/09 od 01.10.2009. godine, 07.023/612-583-4/10 od 14.07.2011. godine, 07.023/612-5-3/10 od 14.07.2011. godine, 07.023-612-316-2/11 od 31.10.2011. godine, 07.05/612-195-1-1/14 od 23.10.2015. godine, 07.05/612-196-1-2/14 od 03.06.2016. godine), te Dozvole za rad Odjeljenja za visoko obrazovanje Brčko distrikta BiH br. 0285RG-002/12, od 09.11.2012.), a u skladu sa standardima kvaliteta utvrđenim u Rješenju o akreditaciji Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Senаt Nezаvisnog univerzitetа Bаnjа Lukа, rаspisuje:


KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

  1. Upis studenata na akаdemske studije u akademskoj 2018/19. godini vršiće se na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka:

nubl tabela

Detaljnije informacije o dokumentaciji potrebnoj za upis na I , II i III ciklus studija, nalaze se na internet strаnici: www.nubl.org.

Kontakt telefoni za Crnu Goru: 068/867-815 ili 068/890-130

fb stranica: Studentski klub NUBL Pljevlja

e-mail: info@nubl.org
www.nubl.org

Online studiranje na NUBL-u

Studiranje na daljinu omogućava studiranje od kuće po principu praćenja predavanja i samotestiranja. Pored praćenja nastave i polaganja testova i ispita, student je konstantno u kontaktu sa profesorima, asistentima, koordinatorima i kolegama u cilju konsultacija.

Online studiranje je savremeni koncept nastave koji se na NUBL-u sprovodi na svih sedam fakulteta. Studentima su literatura, materijali sa predavanja i ispitna pitanja dostupne tokom 24h na sajtu u online bazi. Konsultacije sa profesorima se odvijaju putem interneta u cilju neformalnog učenja kroz diskusije, internet testovi, seminarske radove i dr. Završne ispite studenti polažu u sjedištu univerziteta u ispitnim rokovima:  Januarsko – februarski (dva termina); Aprilski od 01. aprila do 30. aprila (jedan termin); Junsko – julski od 15. juna do 16. jula (dva termina); Septembarski od 01. septembra do 30. Septembra (dva termina); Oktobarski od 01. oktobra do 15. oktobra (jedan termin).

Studenti koji se odluče za učenja na daljinu imaju mogućnost da na bolji način organizuju svoj radni dan usklađujući ih sa svojim obavezama, aktivnostima ili zaposlenjem. Fleksibilan i funkcionalan sistem online studija daje potpuno novu dimenziju sistemu školovanja. Progresivan tehnološki napredak uslovio je da i obrazovni sistem bude prilagođen novim metodama stavljajući studenta i njegovo raspoloživo vrijeme u centar pažnje.