Home Najnovije vijesti Dvodnevni seminar o pomoći i pružanju usluga osoba sa invaliditetom

Dvodnevni seminar o pomoći i pružanju usluga osoba sa invaliditetom

0

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

 U prostorijama Nevladinog udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „ Zračak Nade“ dana 5. i 6. oktobra 2018.godine realizovan je dvodnevni  seminar. Seminar je realizovala Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore- NARDOS, a NVU „ Zračak Nade“ je jedna od članica Asocijacije.

Dvodnevni  seminar realizovan je prema akreditovanom programu kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu “ Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”.

seminar 2

Opšti ciljevi programa obuke su: unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i ostvarivanje prava na korišćenje usluga u lokalnoj zajednici i njihov boravak u porodici.

Seminar je realizovan u okviru projekta „ Uspostavljanje usluge asistencije za pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta NARDOS- a“,  koji je podržao Fond za aktivno građanstvo– fAKT i koji je dio programa “ De Facto Razvoj” koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

seminar 3