urejeneje UL Kralja Petra Vijesti

Toplovod će sanirati DRAM D.O.O. Podgorica


Najpovoljnija ponuda za izvođenje radova na sanaciji toplovoda od kotlarnice u Skerlićevoj ulici do objekta Zelengora je ponuda firme DRAM D.O.O. Podgorica.  Predračunska vrijednost radova bila je 55 hiljada eura sa uračunatim PDV-om a DRAM je ponuudio cijenu od 54 hiljade 635 eura i 20 centi.Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Opština Pljevlja raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji toplovodne mreže od kotlarnice u Skerlićevoj ulici do objekta Zelengora. Na raspisani tender pristigle su dvije ponude a otvaranje ponuda obavljeno je 13. avgusta u prostorijama opštine Pljevlja.

Prema riječima Dijane Čepić , službenice za javne nabavke u opštini Pljevlja predračunska vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosila je 55 hiljada eura. Firma M energo inženjering DOO Podgorica  ponudila je cijenu od 54 hiljade 635,20 eura a firma DRAM DOO Podgorica 52 hiljade 788,91 euro sa uračunatim PDV-om.

S obzirom da je najniža cijena opredjeljujuća za izbor najpovoljnijeg ponuđača  Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda izabrala je firmu DRAM D.O.O. Podgorica sa kojom će opština Pljevlja nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisati ugovor.