Naslovna Vijesti Društvo U hraniteljske porodice smješteno osmoro djece

U hraniteljske porodice smješteno osmoro djece

0

U našoj opštini osmoro djece smješteno je u hraniteljske porodice. Četvoro u srodničke i četvoro u nesrodničke porodice. Inače jedna smo od rijetkih opština u Crnoj Gori, koja trenutno nema nijedno dijete koje nije obuhvaćeno odgovarajućim oblikom hrniteljstva i odgovarajućim oblikom porodične zaštite.

Kroz promotivne aktivnosti u značajnoj mjeri stanovništvo na lokalnom i državnom nivou je edukovano o značaju, ulozi i mjestu hraniteljstva i pružanju pomoći djeci koja su bez roditeljskog staranja. Cilj je da djeca imaju mogućnost za adekvatno odrastanje i životu u porodičnom okruženju, kaže Branka Danilović, direktorica Centra za socijalni rad.

-Posebno treba istaći normativnu djelatnost na unapređenju hraniteljstvaa to znači kroz određena normativna akta omogućeni su hraniteljima odgovarajući oblici zaštite, materijalna i savjetodavna pomoć. Posebno je kroz normativnu djelatnost regulisana kontrola rada hraniteljstva na pružanju pomoći i adekvatnih uslova za život djece. U našoj opštini osmoro djece je smješteno u hraniteljske porodice, četvoro u nesrodničke i četvoro u srodničke porodice. Pored toga jedna dijete školarac smješteno je u hraniteljsku porodicu i jedna mlada osoba sa psihičkim smetnjama, naglašava Danilović.

Hraniteljstvo u Pljevljima je učinilo da nijedno dijete nije smješteno u ustanove dječije i socijalne zaštite, što je ranije bila praksa i nemamo nijedno dijete koje je spremno za usvajanje. Sva su u srodničkim ili kroz hraniteljstvo u nesrodničkim porodicama. U slučaju vanbračnog rođenja djece Centar za socijalni rad je kroz savjetodavno angažovanje i materijalnu podršku i pomoć obezbijedio da majke preuzmu brigu o svoj djeci. U nesrodničkim porodicama ljubav prema djeci je ono što ih motiviše da se upute na taj korak, smatra Danilović.

-Nada Stojkanović je dobar primjer hranitelja, koja sa takvom ljubavi gaji dvije djevočice. Nedavno je jedna porodica na hraniteljstvo uzela dječaka od tri mjeseca iz Berana. Na licu žene se vidi ljubav i oduševljenje, zbog uloge hranitelja, kaže Danilović.

Uopšteno strategija za unapređenje hraniteljstva u Crnoj Gori ima za cilj da djeci bez roditeljskog staranja omogući adekvatnu i kvalitetnu zaštitu, prije svega pravnu pomoć i mogućnost da žive u porodičnom okruženju.

Izvor: tvpljevlja