Naslovna Vijesti Biznis Drugi blok TE gradiće se u skladu sa EU direktivama

Drugi blok TE gradiće se u skladu sa EU direktivama

0

Poglavlje 27 Životna sredina i klimatske promjene jeste sa razlogom najzahtjevnije i najskuplje u procesu evropskih integracija, te Ministarstvo održivog razvoja i turizma veoma posvećeno radi na ispunjenju obaveza definisanih kroz pregovaračku poziciju i Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, ističe u intervjuu Vikend novinama državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i pregovarač za ovo poglavlje Saša Radulović.

On je proteklih dana boravio u Briselu odakle nosi, kako ističe, ohrabrujuće zaključke sa sastanka Pododbora za transport, energetiku, životnu sredinu i regionalnu politiku, što je u skladu sa posljednjem izvještajem EK u kome je evidentiran određeni napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU.

Do kraja godine trebalo bi da bude otvoreno izuzetno bitno Poglavlje 27 Životna sredina, za koje se u posljednjem Izvještaju EK navodi da su potrebni dodatni napori kada je riječ o kvatlitetu vode, zaštiti prirode i upravljanju otpadom.

Iz ugla glavnog pregovarača sa crnogorske strane, prema Raduloviću najveći izazovi su očuvanje naše lijepe zemlje, zaštita ekosistema, biodiverziteta, kvaliteta voda, vazduha, smanjenje svih negativnih uticaja po životnu sredinu obezbjeđivanju održivog razvoja.

-Posmatrano iz tog ugla, investicija za zatvaranje ovog poglavlja je investicija za budućnost Crne Gore i predstavlja apsolutni prioritet za sve nosioce odgovornosti, kako iz javnog, tako i iz civilnog sektora, i svih građana Crne Gore. Crna Gora je već uradila veliki posao: našu pregovaračku poziciju prihvatila je i EK, te sa optimizmom očekujemo da će se trend “zelenog svijetla” zemalja članica EU nastaviti, što bi za krajnji rezultat trebalo da ima otvaranje pregovaračkog poglavlja do kraja godine, kaže on.

-Drugi blok TE Pljevlja imaće projektovanu opremu za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh, neophodnu za dobijanje integrisane dozvole. Takođe, veća energetska efikasnost novog bloka doprinijeće smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, uz primjenu “najbolje dostupne tehnologije” (BAT) propisane evropskim referentnim dokumentima BREF. Dakle, preuzetu obavezu Crna Gora će realizovati kroz opšte povećanje energetske efikasnosti, povećanim udjelom u obnovljivim izvorima energije, modernizacijom u energetskom sektoru i razvojem industrijske tehnologije, što ujedno predstavlja i put Crne Gore ka niskokarbonskom društvu, pojasnio je Radulović.

Napominje, da sva dosadašnja istraživanja i analize govore o tome da najveće zagađenje vazduha u Pljevljima dolazi od tzv. individualnih ložišta.

Izvor: Vikend novine