Vijesti

Sjutra počinje isplata socijalnih naknada


Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće sjutra, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva u iznosu od 6.150.215 eura

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 499.993 eura, a za troškove sahrane korisnika boračko-invalidske zaštite 4.602 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 924.508,26 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 387.612,63 eura.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori , izdvojeno je za materijalno obezbjeđenje nula eura, a za troškove sahrane 24.249 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.001.312 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 448.097 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 419.296 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 166.442 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 18.932,92 eura, za korisnike porodičnog smještaja 124.914 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 24.136 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.216.833 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 582.918 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 141.961 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 164.402 eura.