rubezic Vijesti

Posvećenost razvoju grada vidi se na svakom koraku


U protekle tri godine na gradskoj infrastrukturi urađeno je mnogo. Rezultati su vidljivi na svakom koraku – od uređenih ulica i trotoara, do izgradnje vodovodne, atmosferske i kanalizacione mreže – kaže direktor Direkcije za izgradnju i investicije Nenad Rubežić ističući da je sve to ostvareno bez zaduživanja kod banaka te da su svi akteri uložili ogroman rad i energiju.

On posebno ističe da je u tom periodu, u saradnji sa Direkcijom javnih radova, izvršena potpuna rekonstrukcija Ulice Treće sandžačke brigade, kao i krak Ulice Volođine. – Duž čitave trase, a radi se o dužini od 700 metara, montirana je nova atmosferska kanalizacija i to u dubini od tri do četiri metra. Ugrađena je i nova fekalna kanalizacija takođe na velikim prosječnim dubinama i postavljene nove cijevi vodovoda primarne i distributivne mreže.

Svi objekti su priključeni na novu vodovodnu mrežu i odmah se pokazalo da je stara vodovodna instalacija bila izuzetno loša – kazao je Rubežić. U prethodne tri i po godine urađen je i krak Prijepoljske ulice, parking iza Ekspres restorana. Adaptirana je glavna gradska ulica u dijelu od zgrade Distribucije do zgrade opštine, te jednog kraka od ,,Zelengore“ do pošte, kao i adaptacija Tršove ulice. Sanirano je i oko 10.000 metara kvadratnih trotoara. – Pljevlja su po statistikama bila grad sa najmanje trotoara u svijetu, a sada se već slika bitno promijenila – kaže Rubežić ističući da svake godine novim slojem asfalta presvuku dvadesetak ulica.

VODOVODI, PUTEVI

Rađeno je dosta, kaže on, na unapređenju vodovodne infrastrukture. – Sanirani su vodozahvati Jugoštica, Breznica, Bogiševac, Zmajevac, Mandojevac i dovodni cjevovod Potpeć – Pliješ. U gradskim ulicama zamijenjeno je oko tri kilometra vodovodnih cjevovoda i nekoliko manjih zahvata u gradu. I pored tolikih ulaganja situacija je još loša što govori u kakvom se stanju nalazio vodovodni sistem ranije. Urađen je projekat prečišćivača pitke vode na Pliješi i Breznici, koji uz postojeće projekte vezane za vodovod predstavljaju dobru osnovu za unapređenje vodovodne infrastrukture u gradu na čemu se intenzivno radi – kaže Rubežić.

On dodaje da na vodovodnoj infrastrukturi na seoskom području godišnje uloži oko 50.000 eura, kroz pomoć u materijalu i izgradnjom, u prosjeku, tri velika vodovodna sistema. U fokusu lokalne uprave je fekalna kanalizacija. Završen je glavni gradski kolektor od 5.000 metara i fekalna kanalizacija Gorijevac 1.250 metara, kao i fekalna kanalizacija u naselju Ševari dužine 1.500 metara. – Ukupno je urađeno oko 10.000 metara fekalne kanalizacije što je takođe veliki posao za tri godine. Međutim, ne mogu reći da smo sasvim zadovoljni, ima još dosta posla. Fekalna kanalizacija i vodovodna infrastruktura predstavljaju zdravstveni, civilizacijski i kulturni napredak zajednice u kojoj se živi, ali tri godine su premalo da bi se uradilo tako mnogo onoga što je potrebno da bi sistem bio zadovoljavajući.

Ali, nastavljamo da realizujemo i planiramo nove projekte, tako da smo sve bliže cilju da te probleme sasvim riješimo – ističe Rubežić. Od brojnih drugih projekata Rubežić ističe izgradnju gradske fontane na Trgu 13. jul i uređenje spomenika na Stražici. – Radovi na izgradnji fontane na Trgu 13. jul u završnoj su fazi, očekujemo da budu kompletirani u narednih dvadesetak dana. Za izvedene radove na sanaciji spomenika na Stražici utrošeno je blizu 43.000 eura. Oko 80 odsto radova je završeno, ali zbog nepoštovanja dinamike izvođača raskinut je ugovor – kaže Rubežić.

Od kapitalnih projekata, uz pomoć države, dovršen je Dom kulture, izgrađen Dom za stare, kao i aneks škole na Gukama. – Vrijednost tih projekata je 4,5 miliona eura. Takođe, kroz program energetske efikasnosti u javnim zgradama rekonstruisane su Osnovna škola „Ristan Pavlović“ i Srednja stručna škola. Realizovan je projekat individualnih stambenih objekata sa pomoćnim objektima i infrastrukturom u Bukovici – podsjeća Rubežić.

GRADSKA TOPLANA

Govoreći o aktuelnim i budućim projektima on kaže da je lokalna uprava nastavila ove godine da uređuje grad. – Biće uređene glavne gradske ulice (Kralja Petra Prvog), gdje će se uraditi i vodovodna infrastruktura, radovi na Višegradskoj ulici u naselju Guke, zatim asfaltiranje gradskih ulica u velikom obimu gdje spada i nastavak radova u naselju Ševari.

Takođe, radimo projekat rekonstrukcije Omladinske ulice čime bi se dosta postiglo na unapređenju sistema atmosferske i fekalne kanalizacije u tom dijelu grada. Treba istaći i kapitalni projekat izgradnje gradske toplane i toplovoda što na neki način predstavlja revoluciju u Crnoj Gori pošto još nema nijedna prava toplana u našoj državi – kaže direktor Rubežić.