Javna rasprava Akcioni plan za mlade.Still004 Vijesti

Održana Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade 2018-2020


Javna rasprava  o Nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade 2018-2020, održana je u ponedjeljak 16.aprila 2018.

Mladi su grupa sa svojim razvojnim specifičnostima, potrebama i pravima, i veoma je bitan društveni činilac u procesu društvenog razvoja. Tako da proces planiranja politike za poboljšavanje položaja mladih  u našoj lokalnoj zajednici predstavlja jedan važan korak. Prema zakonu o mladima, mladima se smatraju lica sa navršenih 15 do 30 godina života.

Prema riječima Mersudina Halilovića, sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti prilikom izrade strateškog dokumenta radna grupa koju je formirao Sekretarijat vodila se realnim potrebama mladih, njihovim problemima i potencijalima  u svim oblastima društvenog i ekonomskog života.

Danas raspravljamo na ovoj Javnoj raspravi o Dokumentu koji predstavlja smjernicu za planiranje  i sprovođenje aktivnosti  za podršku mladima na svim nivoima. Koji će doprinjeti  obogaćivanju životnih  uslova i povećanju uticaja mladih na društvene razvojne tokove. Ovim planom, tvrđuju se ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na Opštinskom nivou, kako bi ostvarili interese ciljne grupe tj. samih mladih, kazao je Mersudin Halilovića, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja

Treba napomenuti da na Javnoj raspravi nije prisustvovao nijedan pripadnik populacije mladih.

Lokalni plan akcije za mlade biće razmatran na sjednici  Skupštine Opštine koja je zakazana za kraj aprila.