Preduzetnisto i mladi NVO

Treća radionica na temu „Preduzetništvo i mladi“


U utorak,13.marta 2018. godine sa početkom u 17 h u Američkom uglu će ce održati treća po redu radionica „Preduzetništvo i mladi“.

Ovaj put riječ će biti o socijalnom preduzetništvu, načinima pokretanja udruženja, NVO, neophodnim uslovima, pravnoj regulativi.

Radionice se organizuju u saradnji sa NVO Legalis.