Zračak nade

Monitoring projekta „ Zapošljavanjem do jednakosti“


Monitoring projekta „ Zapošljavanjem do jednakosti“ je realizovala Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore- Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Predstavnica Biroa rada Pljevlja je u toku monitoring  posjete obišla 6 zaposlenih lica sa invaliditetomsa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta: „ Zapošljavanjem do jednakosti“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predlogaprojekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

monitoring 1

Lica sa invaliditetom uključena u projekat „Zapošljavanjem dojednakosti“ su zaposlena na period od 6 mjeseci, od 15.09.2017.-15.03.2018.godine u NVU „Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Riznica“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava  efikasnost njihovog rada.