Naslovna Vijesti Društvo I ove godine mnoge ulice će biti „presvučene“ novim asfaltom

I ove godine mnoge ulice će biti „presvučene“ novim asfaltom

0

„Crnagoraput“ AD Podgorica izabran kao najpovoljniji ponuđač na tenderu za izvođenje radova na sanaciji i presvlačenju kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama.

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode  raspisao je otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i presvlačenju kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama. Prema riječima Blaža Šubarića, službenika za javne nabavke opštine Pljevlja  predračunska vrijednost radova je 300 hiljada eura.

Šubarić ističe da je na tender za izvođenje radova na sanaciji i presvlačenju kolovoznih i pješačkih površina asfaltnom masom na gradskim saobraćajnicama dostavljena jedina ispravna i prihvatljiva ponuda preduzeća „Crnagoraput“ AD Podgorica. „Crnagoraput“ je ponudio cijenu od 299 hiljada eura. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda 26. marta 2018. godine donijela je rješenje o izboru najpovoljnije ponude. Nakon isteka roka od 10 dana za žalbe potpisaće se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

izvor, TV Pljevlja