Naslovna NVO Da zaživi selo Način kalemljenja voća

Način kalemljenja voća

0

Intenzivna rasadnička proizvodnja se zasniva na proizvodnji podloga koje se mogu proizvesti iz reznica i iz sjemena i proizvodnji kalem krančica ( plemki ). Postoji više načina kalemljenja u ovom tekstu biće opisani načini koji se najviše koriste u proizvodnji kvalitetnog sadnog materijala. U praksi se obično kalemi jedna sorta na željenu podlogu, mada u hobi zasadima kada se vrši prekalemljivanje neke voćne vrste na istu se moze prekalemiti nekoliko sorti te vrste ( 10, 20, 30 pa čak i više).

Treba napraviti jasnu razliku između kalemljenja i prekalemljivanja voća.

Kalemljenje je preces kada na jednogodišnju podlogu kalemimo jednogodišnju kalem grančicu ili sam pupoljak ( ako se radi o kalemljenju na „ T “ isječak ). Prekalemljivanje je proces kada je voćna vrsta stara 3,  5 , 10 , 15 ili više gidina i zelimo da je prekalemimo nekom  drugom sortom. Tada se obično vrši jako rezanje grana i svaka grana se pojedinačno kalemi što će biti u tekstu objašnjeno.
Da bi se voćka „primila“, mora podloga biti „kompatibilna“ (podudarna, tj. srodna) s „kalemom“. Najbolje je kalemiti istu vrstu voća na istu divlju vrstu voća kao podlogu, odnosno jabuku na divlju jabuku, krušku na divlju krušku, itd. Dakle, podloga bi trebala biti od iste vrste kao i kalem, međutim, moguće je kalemljenje voća i na druge srodne vrste .

Načini koji se najčešće koriste u praksi :

image001

  1. Način kalemljenja PROSTO SPAJANJE

Ovaj način se dosta primjenjuje pri kalemljenju koštičavih voćnih vrsta . Dosta lak način tako da ga svaki početnik može lako savladati. Podloga i plemka moraju biti skoro iste debljine. Ovo je vazno radi boljeg spajanja sprovodnih sudića i samog kambijuma. Podlogu i plemku je potrebno pod kosinom zasjeći kalemarskim nožem. Prije te radnje je potrebno nož denzifikovati u čistom etil alkoholu ( 96 %). Zatim izvršimo spajanje podloge i plemke dobro stisnemo rukom i specijalnom gumicom koja se koristi u kalemarstvu zavežemo. Nije potrebno nanositi kalem vosak. OVAJ NAČIN SE PRIMJENJUJE U FAZI MIROVANJA VOĆA !

image003

  1. Nčin kalemljenja ENGLESKO SPAJANJE

Ovaj način je sličan prostom spajanju. Isti je postipak kao sa prostim spajanjem jedina je razlika što se pravi još jedan zasječak i podloge i plemke kao što je prikazano na slici. To se radi iz razloga da bi došlo do što boljeg prijema. Ovaj način kalemljenja se primjenjuje najviše u proizvodnji loznih kalemova. Mada uspješno se može primjenjivati i pri kalemljenju koštičavih i jabučastih voćnih vrsta. OVAJ NAČIN SE PRIMJENJUJE U FAZI MIROVANJA VOĆA!

Slovenija, Ljubljana,14. 03.  2007,14 .marec 2007-CEPLJENJE FOTO:IGOR MODIC/DELO

  1. Način kalemljenja „ T „ isječak ili okuliranje

Kod ovog načina se sa plemke pod kosinom odsijeca samo pupoljak sa korom i vrlo malo se pri odsijecanju odsjeca drvenastog dijela. Na podlozi se pravi urez u obliku slova T, zato se ovaj način tako i naziva. Vrši se u fazi kretanja sokova kroz voćku jer se lako kora odvaja . kada napravimo „ T „ isječak ubacujemo odsječeni pupoljak . jako vežemo lastikom, ali mora se paziti da lastika ne prelazi preko pupoljka jer ako pređe neće se moći razviti . Nije potrebno premazivanje kalem voskom. Način se primjenjuje pred kretanje vegetacije ( april, maj ) ili u toku vegetacije ( avgust, septembar ). Ako se svi uslovi ispoštuju prijem kalemova je od 95 % do 99 %.

  1. Način kalemljenja „ U PROCJEP „

image007

Ovaj način se može koristiti kod kalemljenja podloga starih par godina ili kod prekalemljivanja. Vrši se tako što se podloga ravno presiječe, zatim se plemka zareže sa obje strane dužine 2 do 3 cm . Zatim nožem i čekićem napravimo procijep i ubacimo plemku. Obično se na plemci ostavlja 2 do 3 pupoljka koji će se akrivirati. Kad se aktiviraju ostavlja se samo 1, a ostali se odstrane. Obavezno korišćenje kalem voska, lastike ili obične  trake kako bi se sto bolje stegao procijep koji je napravljen.  Podloga i plemka ovde mogu biti podpuno različitih debljina. OVAJ NAČIN SE PRIMJENJUJE U FAZI MIROVANJA VOĆA !

image009

Način kalemljenja– KALEMLJENJE POD KORU

Grafting fruit tree When: 25 Apr 2008

Ovaj način se najčešće koristi kod prekalemljivanja voća. Sličan je predhodnom načinu kalemljenja. Podloga se zareže horizontalno . Zavisno od debljine podloge prave se 2 ili 4 vertikalna sječenja kore,  dužine oko 3 cm. Zatim se plemka zasiječe vertikalnoisto 2 do 3 cm  s jedene strane a sa drugese ne siječe ostavlja se kora koja kasnije treba da sraste sa podlogom kao čto je prikazano na slici. Obavezno je korišćenje kalem voska i lastike ili trake. Na plemci se ostavljaju 2 do 3 pupoljka. OVAJ NAČIN SE PRIMJENJUJE U FAZI MIROVANJA VOĆA !

  1. Način kalemljenja MAŠINSKO KALEMLJENJE

image013

Ovaj način se dosta rijetko  koristi u praksi ali je veoma efikasan . Radi se uz pomoć specijalno napravljenih makaza koje imaju nekolika šablona koja prave isječak. Podloga i plemka moraju strogo biti približne debljine. Pomoću  makaza se pravi isječak podloge i plemke i spaja se kao što je prikazano na slici. Vezuje se lastikom i prijem je čak do  98 %. Obično se koristi kod proizvodnje loznih kalemova ali vrlo uspješno i kod koštičavih i jabučastih voćnih vrsta . Primjena kalem voska nije obavezna mjera.  OVAJ NAČIN SE PRIMJENJUJE U FAZI MIROVANJA VOĆA.

image015

Radoslav Bele Zečević –  AGRONOM , pripravnik u NVO „da zaživi selo „