reg-Bazeni-vodovoda_620x0 Vijesti

Voda sa vodovoda „Breznica“ i „Pliješ“ i dalje nije za piće


Na osnovu rezultata analize vode za piće gradskih vodovoda u Pljevljima, dostavljenih zdravstveno-sanitarnoj inspekciji 11. decembra i vrijednosti mutnoće saopšteno je da je voda sa vodovoda „Jugoštica“ higijenski ispravna i može se koristiti za piće, a mutnoća vode sa vodovoda „Pliješ“ i „Breznica“ i dalje prelazi zakonom dozvoljene granice i nije za piće. Zdravstveno-sanitarna inspekcij a saopšila je da je voda sa česme kod gostionice „Vodice“ ispravna i može se koristiti za piće.