Monitoring projekta Vijesti

Monitoring projekta „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“


Monitoring projekta je realizovala Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore- Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Predstavnica Biroa rada Pljevlja je utoku monitoring  posjete obišla 7 zaposlenih lica sa invaliditetomsa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta: „ Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predlogaprojekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Lica sa invaliditetom uključena u projekat „Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ su zaposlena na period od 6 mjeseci, od 10.05.-10.11.2017.godine  u NVU „Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Om3ga- solutions“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava  efikasnost njihovog rada.