Naslovna Vijesti Hronika Akcija za ljudska prava – Obezbjediti djelotovornu istragu napada na imovinu novinara...

Akcija za ljudska prava – Obezbjediti djelotovornu istragu napada na imovinu novinara Miroslava Drobnjaka

1

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na državno tužilaštvo da obezbijedi djelotvornu istragu napada na imovinu novinara Miroslava Drobnjaka, tako što će odmah saslušati oštećenog i svjedoke i blagovremeno preduzeti sve druge istražne radnje. Neophodno je utvrditi da li je bezbjednost novinara i njegove porodice ugrožena i, ako jeste, preduzeti zaštitne mjere.

Ove godine, 11. oktobra, izgoreo je automobil „ford fokus“ Miroslava Drobnjaka, dopisnika „Večernjih novosti“, u dvorištu porodične kuće u Pljevljima.

Da je požar namjerno podmetnut, konstatovao je sudski vještak u nalazu od 20. oktobra. Policija je o ovom nalazu vještaka obavijestila Drobnjaka tek 26 dana kasnije. U ovom predmetu do danas niko nije saslušan, prema saznanjima oštećenog novinara. Nadležni državni tužilac u Pljevljima nije izlazio na lice mjesta niti je do danas saslušao novinara.

HRA apeluje na državno tužilaštvo da odmah sasluša Miroslava Drobnjaka, koji može dati dragocjena uputstva za djelotvorno usmjeravanje istrage. Ovo posebno imajući u vidu generalno negativno iskustvo s istragama napada na novinare u Crnoj Gori, od kojih 2/3 još uvijek nisu rasvijetljeni, kao i posebno negativno iskustvo s istragom napada na novinara Tufika Softića, koga je državni tužilac u Beranama saslušao prvi put sedam godina posle napada.

HRA apeluje na nadležne istražne organe, prvenstveno državno tužilaštvo, a i policiju, da naprave poseban protokol za postupanje u istragama prijetnji i napada na novinare i njihovu imovinu, koji će obezbijediti da se u svim takvim slučajevima hitno preduzimaju sve raspoložive istražne radnje, i da se u svakom slučaju postupa pod pretpostavkom da se radi o napadu na slobodu govora i javnog informisanja, koji zahtijeva da bude hitno, nezavisno i profesionalno istražen na odgovarajući način u opštem društvenom interesu.

Međunarodni, a posebno evropski minimalni standardi ljudskih prava, državi nalažu obavezu da u slučaju napada na novinara preduzme nezavisnu i djelotvornu istragu, kao i zaštitne mjere kada postoje indicije da su novinari ugroženi. Djelotvorna istraga je istraga koju državno tužilaštvo pokreće na sopstvenu inicijativu – ne treba da čeka da je pokrenu oštećeni. Istraga treba da bude sprovedena nezavisno od onih koji su moguće umješani u incident. Državni organi moraju brzo i temeljno da prikupe sve relevantne dokaze. Mora da postoji transparentnost i javnost istrage ili njenih rezultata, kako bi se osigurala odgovornost i održalo povjerenje javnosti u rad državnih organa. Detaljnije o ovom standardu utvrđenom u praksi Evropskog suda za ljudska prava u HRA biltenu br. XVIII „Nasilje nad novinarima“: http://www.hraction.org/?page_id=7534.

1 KOMENTAR

  1. Ova ekipa iz HRA tako povremeno se oglasi kroz medije kako bi opravdala međunarodne donacije, a zatražiš li im pravnu pomoć obično nemaju slobodnog pravnika, šefica na putu bez nje nemožemo ništa i tako u nedogled različitih objašnjenja kako bi izbjegli pružiti zatraženu pravnu pomoć. Društvo iz HRA bilo bi korektno da nekažem i pošteno da ne zamajavate kako donatore tako i crnogorsku javnost i počnete neselektivno raditi ono zašta ste registrovani. Naravno ako niste isturena ruka ili istureni ogranak DPS a.

Comments are closed.