Omaz Miju Petricu Najnovije vijesti

Omažom Miju Petriću završavaju se ovogodišnje „Pljevaljske novembarske svečanosti“


Omažom „Krik osame – snovi i snoviđenja“, posvećenom tragično stradalom pljevaljskom slikaru Milojku Miju Petriću (1958-2016), završavaju se ovogodišnje „Pljevaljske novembarske svečanosti“.

Mijo Petrić je bio najintrigantniji pljevaljski slikar. Čudan prst sudbine uticao je da se povuče u sebe, osami i cijeli život stvara u tišini. Intimu je čuvao za sebe, a samo su rijetki imali uvid u njegovo stvaralaštvo. Ovo mu je prva samostalna izložba. Nažalost posthumno. Na Petrićevim slikama u prvom planusu figure, koje često u dubinu potiskujupejzaž ili enterijer. Izgradnju autentičnog umjetničkog izraza, pratilo je postepenoovladavanje materijalnim likovnim elementima. Posebno značajan aspekt u Petrićevom opusu predstvalja njegov osoben psihološki likovni element –u kome je kritika društva i opšte krize moralnih vrijednostimaterijalizovana kroz iskarikirane likove ljudi, predimenzionirana i naduvana tjelesa, grimase i karikaturalnost.

Slikanje je za Petrića predstavljalo bijeg iz svakodnevnice u kojoj je živio, a slike je smatrao dijelom svoje najdublje intime. U novembru prošle godine, radeći na poslovima dispečera u trafostanici Elektroprenosa u pljevaljskom selu Židovići, Petrić je tragično izgubio život. Omaž posvećen Milojku Miju Petriću, na kome će njegova djela prvi put biti izložena sudu javnosti i na kome će se Pljevljaci upoznati sa intrigantnom životnom biografijom njihovog sugrađanina, ima duboko simboličan naziv „Krik osame – snovi i snoviđenja“.

Inicijatori organizovanja omaža Miju Petriću bili su naši ugledni sugrađani, poštovaoci umjetnosti, Petrićevog likovnog opusa i osobenog duha našeg grada: Mirko Mario Marjanović i Dragan Milić, slikari i Milorad Mišo Zečević, profesor. U saradnji sa Petrićevom sestrom Ljiljanom Gazdić i porodicom Petrić, oni su bili nosioci najznačajnijih aktivnosti u pripremi omaža. Za odabir slika i koncepciju izložbe bili su zaduženi Mirko Mario Marjanović, slikar i Miloš Marjanović, istoričar umjetnosti u Narodnom muzeju Crne Gore, koji je i autor stručnog predgovara katalogu. Za snimanje i digitalnu obradu Petrićevih slika bio je zadužen Zvezdan Joksović. Ličnom inicijativom Ranka Jakića, firma „Foto Boni“, čiji je Jakić vlasnik, donirala je sadržajan katalog štampan u 250 primjeraka.

Omaz Miju Petricu 2

Omaz Miju Petricu 3

Organizator omaža „Krik osame – snovi i snoviđenja“ je JU Zavičajni muzej Pljevlja. Omaž će biti organizovan u izložbenom prostoru SC „Ada“, u četvrtak 30. novembra sa početkom u 19 časova, a izložba Petrićevih slika biće otvorena do 10. decembra 2017. godine. Organizator posebno naglašava da grad predstavlja stanje duha, a da su inicijatori omaža i nosioci glavnih aktivnosti učinili da duh grada koji je krasio nekadašnja Pljevlja zaživi i ispuni završnu aktivnost ovogodišnjih „Pljevaljskih novembarskih svečanosti“. Stoga je i prisustvo omažu posvećenom našem intrigantnom sugrađaninu Milojku Miju Petriću, ustvari pokazatelj stanja duha grada i mjera pljevaljskog dostojanstva.