Naslovna Najnovije vijesti Polaganje u okviru projekta „Zapošljavanjem do jednakosti“

Polaganje u okviru projekta „Zapošljavanjem do jednakosti“

0

NVU „ Zračak Nade“ realizuje projekat „Zapošljavanjem do jednakosti“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom).

Partner na projektu je DOO „ Riznica“, a saradnik JU Dnevni centar „Pljevlja“ .

U prostorijama NVU „ Zračak Nade“ je 10.10.2017. godine u 17 h organizovano polaganje za zanimanje pomoćni grafički tehničar za pripremu štampe za 7 lica sa invaliditetom. Polaganje se sastojalo od dvije vježbe na računaru i na ovaj način su Ispitivač i članovi Komisije napravili procjenu i donijeli konačne ocjene o tome koliko su obučena lica sa invaliditetom ovladala znanjima i vještinama iz prethodno realizovane jednomjesečne obuke.

Komisiju za polaganje su sačinjavali jedan predstavnik Srednje stručne škole Pljevlja, jedan predstavnik ZZZCG – Biro rada Pljevlja i predstavnik NVU “ Zračak Nade“. Lica sa invaliditetom su uspješno završila polaganje i Srednja stručna škola Pljevlja, kao licencirani izvođač će izdati sertifikate polaznicima. Lica sa invaliditetom su prethodno završila obuku za zanimanje pomoćni grafički tehničar pripreme za štampu po prilagođenom programu  u trajanju od 132 sata.

Polaganje 3

Polaganje 4

Sedam lica sa invaliditetom, koja su prošla obuku, zasnovali su radni odnos u NVU „ Zračak Nade“ i u DOO „ Riznica“ u trajanju do 6 mjeseci, završno sa 15.03.2017.godine.

Opšti ciljevi projekta:

  • prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom
  • povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom
  • povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između poslodavaca i izvođača programa obrazovanja odraslih
  • podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o stručnim i radnim kapacitetima lica sa invaliditetom

Posebni cilj projekta:

  • povećanje broja lica sa invaliditetom koji su osposobljeni za tehnologiju pripreme štampe po prilagođenom programu grafičkog tehničara pripreme za štampu