Dom za beskucnike 2 Vijesti

Opština donirala drva korisnicima Centra za smještaj beskućnika


Opština Pljevlja donirala je drva za ogrev korisnicima skloništa  za smještaj beskućnika. U saradnji sa Centrom za socijalni rad korisnicima skloništa pružaju se različiti vidovi pomoći.

Za sedam korisnika Centra za smještaj beskućnika lokalna samouprava obezbjedila je 10 metara kubnih drva za ogrev. Opština Pljevlja je prva opština koja je obezbjedila sklonište za beskućnike, a ovaj vid pomoći nije jedini koji lokalna samouprava pruža onima kojima je pomoć najpotrebnija.

„Ova kuća je nekada bila vlasništvo opštine Pljevlja, 2010. godine je renovirana uz pomoć Opštine, ministarstava i Rudnika uglja i dovedena u zavidan nivo, tako da ovi ljudi mogu da stanuju i borave u ovom objektu. Znači ne samo da Opština Pljevlja pomaže kroz ovaj vid pomoći svoje građane koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ona ih pomaže i kroz druge oblike pomoći kao što su liječenje, kupovanje namirnica i kroz trenutne pomoći“ – izjavila je Veselinka Ilinčić, koordinatorka odjeljenja za socijalnu zaštitu

Dom za beskucnike

Zajedno sa lokalnom samoupravom o potrebama korisnika skloništa brine i Centar za socijalni rad.

„Ovo je jedan od prvih centara u Crnoj Gori koji aktivno radi . Tu imamo smješteno 7 lica koji nemaju riješeno stambeno pitanje, koji nekada nisu imali ni prihode. Neki su spavali po ulazima, neki po ulici, sada su tu su smješteni i imaju primanja. Centar im obezbjeđuje lice koje održava higijenu. Zajedno sa lokalnom samoupravom radimo sve što je neophodno za smještaj lica u ovoj godini!“- kazala je Branka Danilović, direktorica Centra za socijalni rad

Svake godine, pa i ove, Opština korisnicima skloništa za beskućnike obezbjedi drva, a Centar za socijalni rad donira ugalj za ogrev.

Pripremila, Nataša Knežević učesnica projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore