vakcine grip Vijesti

Vakcine protiv gripa stižu do kraja mjeseca


Tender za nabavku vakcina protiv gripa raspisan je 23. juna, a vrijednost tendera je preko 47 hiljada evra. Naručeno 18.580 vakcina, koje stižu krajem septembra, saopšteno je Dnevnim novinama iz Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm”.

Da su one prijeko potrebne, govori podatak Instituta za javno zdravlje (IJZ), prema kojem je već tokom prve sedmice septembra registrovano devet pacijenata sa simptomima gripa.

“Registrovanje obolijevanja od bolesti sličnih gripu (ILI) se vrši tokom cijele kalendarske godine, međutim sezona intenzivnijeg praćenja gripa na sjevernoj hemisferi kreće tek od 40. sedmice tekuće godine. Tokom 35. sedmice (31.8 – 3.9.) uvidom u elektronsku bazu Primarne zdravstvene zaštite vidi se da je u Crnoj Gori registrovano devet osoba koje su imale kliničku sliku sličnu oboljenju gripa”, saopšteno je Dnevnim novinama iz Instituta.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi napominju da se u ovom trenutku ne može predvidjeti kakva nas sezona gripa očekuje.

“Grip predstavlja specifično virusno oboljenje respiratornog sistema, koje pored drugih karakteristika karakteriše kako klinička tako i epidemiološka nepredvidljivost. Ne postoji naučno zasnovana metodologija kojom bi se prije početka sezone obolijevanja od virusa gripa mogao predvidjeti intenzitet obolijevanja, tok i ishod sezone. Grip se svake godine javlja sezonski, za sjevernu hemisferu intenzivnije obolijevanje se javlja u kasnu jesen, zimu i rano proljeće. Grip se u ovom periodu godine javlja kako sporadično, tako i u manjoj ili većoj epidemijskoj formi“.

Sezona praćenja kreće od 40. sedmice tekuće godine i traje do 20. sedmice slijedeće, pri čemu se tačno vrijeme intenzivnijeg obolijevanja i eventualna pojava epidemija ne može predvidjeti”, objašnjavaju u Institutu za javno zdravlje.

Pripremila, Nataša Knežević učesnica projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore