slika vso skraćena 2 Vijesti

U posjeti NVO “ Da zaživi selo“


U posjeti smo NVO “Da zaživi selo“, kako bi smo se upoznali sa aktivnostima koje sprovodi ova NVO.

Razgovarali smo sa Vasom Kneževićem, koji nam je predstavio aktivnosti koje realizuje NVO „Da zaživi selo“ kroz  sledeće projekte:

  1. Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom sa seoskog područja Pljevalja kroz osposobljavanje za plasteničku proizvodnju

Ciljne grupe su nezaposlena lica sa invaliditetom sa seoskog područja, koja se nalaze na evidenciji Biroa rada u Pljevljima.

Glavne aktivnosti su: organizovanje osposobljavanja 8 lica sa invaliditetom za konkretno radno mjesto za plasteničku proizvodnju u vremenskom periodu od 3 mjeseca (2 mjeseca teorije i 1 mjesec prakse), upošljavanje  lica na period od 5 mjeseci na konkretnom radnom mjestu u DOO “Čistoća”-RJ Zelenilo i podjela plastenika sa svom neophodnom opremom za sva osposobljena lica u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja i nakon realizacije projekta.

Partner na projektu DOO “Čistoća” i NVO “Inkluzija“.Projekat je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje CG.

  1. Uređenje izletišta Perova luka

Uradili smo i postavili novi hladnik, koš za basket i ljuljašku i više puta u ovoj godinu radili na čišćenju i košenju izletišta i popravljanju onoga što su lomili nesavjesni građani. Aktivnosti se nastavljaju na održavanju postojeće infrastrukture.

  1. Uređenje i opremanje vidikovca iznad Otilovićkog jezera

U partnerstvu sa TO Pljevlja otkriven je još jedan skriveni a raskošni predio Pljevalja – vidikovac “Meandri Ćehotine”. Postavljena je info tabla na magistralnom putu Pljevlja-Bijelo Polje, putokazi, prilazna staza, hladnik za odmor i sigurnosna ograda ispod vidikovca.
Vidikovac se nalazi iznad Otilovićkog jezera u selu Mataruge- zaseok Gačevića Dolina na 20 km od grada Pljevlja. Projekat je podržan od strane Opštine Pljevlja i Zavoda za zapošljavanje CG.

  1. Pakovanje stajskog đubriva

Ideja NVO “Da zaživi selo” osvojila je prvo mjesto i najviše glasova na takmičenju u socijalnim inovacijama SIC Impact programa. Takmičenje je bilo regionalnog karaktera, u kome su pored Crne Gore uzele učešće i druge zemlje: Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Turska. Ideja se zasnivala na tome da se stvore preduslovi za ekonomsko osnaživanje seoskog gazdinstva kroz obezbjedjivanje tehničkih uslova za pakovanje ovčijeg djubriva ali i promocije samog proizvodjača. Realizacija projekta u toku.

  1. Promocija i podrška programskih aktivnosti Omladinskog kluba u Pljevljima

Projektom je planirana promocija aktivnosti Omladinskog kluba u Pljevljima s akcentom na upoznavanje mladih sa ruralnog područja opštine Pljevlja sa mogućnostima Omladinskog kluba. Radićemo na tome da dođe do uspostavljanja saradnje i razmjene iskustava sa omladinskim klubovima u Nikšiću i Beranama i Omladinskim centrom u Podgorici. Planiramo i organizovanje VI Multimedijalnog festivala koji će imati nacionalni karakter. Donator je Ministarstvo sporta Crne Gore – Direktorat za mlade.

  1. Bolji život za Pljevlja

Ekološki aktivizam za čistiji vazduh i vode u Pljevljima, kroz sledeće aktivnosti: Organizovanana je ekološka izložba “U duši me guši”, treba da se izradi katastar zagađivača voda rijeke Ćehotine, anketiranje građana na temu zagađenja voda i vazduha, organizovanje javnih tribina, ponovno pokretanje inicijativa da sjedište ekološkog inspektora bude u Pljevljima, izrada eko brošura za djecu i eko radionice sa djecom iz osnovnih škola na temu zagađenja voda i energetske efikasnosti.

  1. Kreiranje održivih preduslova za samozapošljavanje mladih sa seoskog područja u oblasti plasteničke proizvodnje i pčelarstva

U sklopu projekta organizovane su obuke za mlade u oblastima pčelarstva i plasteničke proizvodnje. Nakon toga su sledile obuke za izradu biznis plana. Na osnovu rezultata testiranja iz plasteničke proizvodnje odnosno pčelarstva, bodova osvojenih na urađenom biznis planu i bodova dobijenih na prisustvo obukama, nagrađeni su najbolji. Prvih 5  po oblastima je dobilo kao nagradu plastenik odnosno po 3 pčelinja društva. U toku je mentorstvo nad mladima koji su nagrađeni kako bi imali što bolji uspjeh u radu.

  1. Ekonomsko osnaživanje OSI sa seoskog područja Pljevalja i Bijelog Polja kroz osposobljavanje za proizvodnju malina

Ciljne grupe su nezaposlena lica sa invaliditetom sa seoskog područja, koja se nalaze na evidenciji Biroa rada u Pljevljima i Bijelom Polju.

Glavne aktivnosti su: organizovanje osposobljavanja 6 lica sa invaliditetom za konkretno radno mjesto za proizvodnju malina u vremenskom periodu od 4 mjeseca (2 mjeseca teorije i 2 mjeseca prakse), upošljavanje  lica na period od 4 mjeseca na konkretnom radnom mjestu u Biotehnički institut iz Bijelog Polja i podjela po 300 sadnica malina za sva osposobljena lica u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja u toku i nakon realizacije projekta.

Partner na projektu Biotehnički institut iz Bijelog Polja i NVO “Inkluzija“.Projekat je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje CG. slika vso skraćena 2slika vaso skraćena

Pripremio, Blagoje Brajković, učesnik  projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.