kisobran za sunce NVO

Realizovana prva faza projekta „Zajedno možemo više“ Bobovo 2017


NVO „Kišobran za sunce„ u partnorskom odnosu sa JU OŠ „Živko Džuver“ Bobovo realizovala I fazu projekta „ Zajedno možemo više“ koju je podržalo i finansiralo Ministarstvo finansija – Komisija za raspodjelu  dijela sredstava igara na sreću Crne Gore!

Projekat je iz oblasti kulture i tehničke kulture zavrijedio kako pažnju tako i podršku a odnosi se na nabavku i opremanje kabineta likovne kulture u OŠ „Živko Džuver“ računarskom opremom i to : računar, štampač, skener kopir, video-bil (projektor) i platno kao i nabavka školskog pribora i slikarskog materijala za osam učenika pomenute škole. Projekat „Zajedno možemo više“ obuhvatio je i likovnu koloniju gdje su učenici i umjetnici slikali na temu „Bobovo i Ljubišnja“

Projekat je podržan i finasiran  sa 1975 eur.

Kisobran za sunce 3

Kisobran za sunce 4

16.09.2017 god. NVO „Kišobran za sunce“ bila je u Bobovu ,tačnije Jelov Panj u OŠ „Živko Džuver“ gdje je u sklopu prve faze projekta „Zajedno možemo više“ instalirala i stavila u funkciju računarsku opremu u vrijednosti  950 eura, odobrenu budžetom projekta.Na svečanosti koja je upriličena povodom dana škole , tom prilikom predata je oprema koja će omogućiti  što kvalitetnije izvođenje nastave i  zacrtanog plana i programa za školsku 2017/2018 godinu. Protokol primopredaje opreme zvanično su potpisali direktor škole Blagoje Tomić i predsednica NVO Vera Anđelić.NVO „Kišobran za sunce „ je preko rukovodstva škole bila u saznanju nedostatka računarske opreme pa je i svoj projekat „Zajedno možemo više“ usmjerila za nabavku iste. Na svečanosti u prisustvu nastavnika i roditelja podijeljen je za osam učenika školski pribor i slikarski materijal a prezentovane su i mogućnosti instalirane opreme.

Rad sa učenicima iz oblasti likovne kulture bio je sastavni dio projekta a obuhvatio je časove crtanja i slikanja, tehnikom olovka, akvarel  i akrilik na platnu. Likovni radovi koje su nacrtali i naslikali učenici ocijenjeni su i nagrađeni priborom za slikanje i zbirkom pjesama. Edukativni rad i uvođenje u nove tehnike slikanja, akrilik na platnu, uspješno su organizovali pljevaljski slikari a svoje  slikarsko iskustvo učenicima  penio je i Akademski slikar Milika Mićko Marijanović, koji živi i stvara u Parizu.

20170916_125035

Likovna kolonija ,predviđena projektom „Zajedno možemo više“ okupila je pljevaljske likovne stvaraoce : Miliku Mićka Marijanovića,Senada Lera Kavazovića ,Veru Ječmenicu, Borislava Boku Lončarevića, Radoja Janjuševića i Miru Pejatović. Slikari su se opredijelili za tehniku ulje na platnu na temu „Bobovo“.

Na kraju dvodnevne likovne kolonije organizovana je radna postavka nastalih radova .

Druga faza projekta „Zajedno možemo više“ obuhvatiće izložbu slika i radova umjetnika i učenika organizovana u JU Galerije „Vitomir Srbljanović“, početkom oktobra mjeseca.

NVO „Kišobran za sunce“ u našem gradu prepoznata je po organizaciji  već tradicionalnom „Pljevaljskom likovnom kulturnom ljetu“ a zapažen je humanitarni rad u akciji  „Slikajmo za njih“ ! Svoje projekte i aktivnosti NVO će usmjeriti i dalje u tom pravcu.