Radni angažman 2 Zračak nade

Projekat Zračka nade – „ Zapošljavanjem do jednakosti“


Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju  „ Zračak Nade“ počelo je 06. jula 2017.godine sa realizacijom projekta „ Zapošljavanjem do jednakosti“ . Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Opšti ciljevi projekta su:

  1. Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom
  2. Povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom
  3. Povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između poslodavaca i izvođača programa obrazovanja odraslih
  4. Podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o stručnim i radnim kapacitetima lica sa invaliditetom

Poseban cilj je:

  • Povećanje broja lica sa invaliditetom koji su osposobljeni za tehnologiju pripreme štampe po prilagođenom programu grafičkog tehničara pripreme za štampu

 

PETA PROJEKTNA AKTIVNOST
Realizacija peteprojektneaktivnosti–Radni angažman 7 lica sa invaliditetom u NVU “Zračak Nade” i DOO „ Riznica“6 mjeseci.

Radni angažman 1

Posle uspješno završene jednomjesečne obuke za osposobljavanje za tehnologiju pripreme štampe kao dio programa obrazovanja pomoćni grafički tehničarpripreme za štampu- koja je izvodjena po prilagodjenom programu u trajanju od 132 časa-7 lica sa invaliditetom su radno angažovani uz podršku Voditelja štamparije i asistenta u Štampariji i asistenata u radu koji im pružaju podršku.Tokom radnog angažmana lica sa invaliditetom će imati psihosocijalnu podršku. Sa njima će stručna lica raditi na razvoju intelektualnih vještina, a sve u cilju lakšeg prevazilaženja teškoća na koje će nailaziti tokom njihovog rada u Štampariji i lakšeg uključivanja u svakodnevni život društva.

Obučena lica sa invaliditetomsu tokom obuke usvojili znanja i vještine tehnologije pripreme štampe. Lica sa invaliditetom su obučena za rad na računaru, ovladali su tehnikama računarske grafike i pripreme, kao i digitalnog izdavaštva.Lica sa invaliditetom rade napripremi materijala za štampu, računarskoj konfiguraciji pripreme za štampu, unosu i obradi teksta, tipografiji, repropripemi, reprofotografiji, na unosu i obradi slika, izradjuju crteže, specijalne efekte u rasterskoj i vektorskoj grafici, formatiraju datoteke, importuju i eksportuju tekst, fotografiju i crtež, rade na poslovima elektronske montaže strane i tabaka, kao i na svim ostalim poslovima štampanja, kopiranja, bigovanja, perforacije, izrade flajera, postera, brošura, vizit karti i ostalog.

 

Ova aktivnost se realizujeod 15. septembra i trajaće do 15. marta 2018. godine i lica sa invaliditetom su zaposlena, ugovorom o radu, od 15.09.2017. godine do 15.03.2018. godine.

ŠESTA PROJEKTNA AKTIVNOST

Realizacijašesteprojektneaktivnosti– Psihosocijalna podrška i razvijanje intelektualnih vještina lica sa invaliditetom

Psiholozi će u toku trajanja radnog angažmana, 6 mjesecisvakim radnim danom u trajanju od 2 sata, pružati psihosocijalnu podršku licima sa invaliditetom.

Lica sa invaliditetom koja rade u Štampariji uz podršku psihologa lakše će prebroditi teškoće na koje nailaze tokom njihovog rada u Štampariji i pomoći će im u lakšem uključivanju u svakodnevni život društva.