Rudnik Pljevlja Vijesti

Poslovodstvo i reprezentativni sindikati posjetili Podružnicu penzionera Rudnika uglja


Povodom Dana rudara i Dana rudnika uglja, poslovodstvo kompanije i predstavnici reprezentativnih sindikata posjetili su Podružnicu penzionere Rudnika uglja AD Pljevlja u prostorijama Kluba rudara i penzionera.

Predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja, Aleksandar Mitrović kao najbitnije za rad kompanije ocjenio je podršku Vlade, koja je poseban fokus stavila na energetski sektor. Između dva Dana rudara, najveći napor je uložen u rješavanje problema reprograma poreskog duga.

-Prvi put Rudnik uglja posle duže godina ima bilanse kako treba da liči jedna ozbiljna kompanija. Mislim da smo sad stvorili takvu klimu da Rudnik više ne duguje za kredite ni jedan jedini cent, na današnji dan. Osim dijela koji se tiče poreza i doprinosa –kazao je Aleksandar Mitrović predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja – kazao je Mitrović

U kompaniji, kaže Mitrović, trenutno rade na četiri bitne stavke.

Prvi put smo posle duže vremena na Skupštini odobrili investicije oko osam miliona eura,za naredni vremenski period. Drugi ključni segment je dugoročan ugovor sa elektroprivredom. Zvanični pregovori počinju sledeće nedelje. Kad kažem dugoročni ugovor, mislim na ne manje od pet godina. Treća stvar koju želim da naglasim, koja je jako bitna za Rudnik, želimo da povećamo i ustabilimo isporuku uglja. Da otovorimo neke nove iskope. I četvrta stvar to je široka potrošnja. Kupovina akcija od strane Elektroprivrede se privodi kraju. Znaćemo rezultzate procjene jako brzo – rekao je Mitrovič

Prošla godina u Rudniku uglja, završena je sa profitom od 3,7 miliona eura, a u kompaniji i u ovoj godini očekuju isti nivo profita.

Snažnu podršku radu kompanije, sa posebnim akcentom na potrebu izgradnje drugog bloka TE, daje Sindikalna organizacija.

Srećan praznik i dobrodošlicu menadžmentu kompanije poželjeli su i Drago Borović, potpredsjednik i Radoš Stojić, predsjednik Udruženja penzionera.