Naslovna NVO Zračak nade NVU „Zračak Nade“ – Projekat „Zapošljavanjem do jednakosti“

NVU „Zračak Nade“ – Projekat „Zapošljavanjem do jednakosti“

0

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ počelo je 06. jula 2017. godine sa realizacijom projekta „Zapošljavanjem do jednakosti“. Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Opšti ciljevi projekta su:
1. Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom
2. Povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom
3. Povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između poslodavaca i izvođača programa obrazovanja odraslih
4. Podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o stručnim i radnim kapacitetima lica sa invaliditetom

Poseban cilj je:
• Povećanje broja lica sa invaliditetom koji su osposobljeni za tehnologiju pripreme štampe po prilagođenom programu grafičkog tehničara pripreme za štampu

15. avgusta 2017. godine je počela realizacija 4. projektne aktivnosti jednomjesečna obuka- Izvođenje programa obrazovanja za 7 lica sa invaliditetom za osposobljavanje za tehnologiju pripreme štampe kao dio programa obrazovanja prilagodjeni grafički tehničarpripreme za štampu.
Jednomjesečna obuka se izvodi u prostorijama NVU „ZračakNade“ u Štampariji, koja je opremljena sa adekvatnim računarima i mašinama za štampu. U toku ove obuke OSI će steći osnovna znanja i vještine iz oblasti: Računarske konfiguracije i aparata u pripremi za štampu, Operativnih sistema i programskih paketa za unos i obradu teksta, Tipografije, Štamparskih elemenata, Repropripeme, Reprofotografije, Aplikacija za unos i obradu slika, Elemenata vektorske grafike, Aplikacije za izradu crteža, Specijalnih efekata u rasterskoj i vektorskoj grafici, Modeli boja, Formati datoteka, Importovanje i eksportovanje teksta, Fotografija i crteža, Elektronska montaža strane, Elektronska montaža tabaka, Principi rada uređaja u reprodukcionoj tehnici.

Pripremio, Danko Gospić učesnik projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore