ALTERNATIVA 2 Vijesti

NVO „Alternativa“ – Desetogodišnjica progona na Aliju Šljuku


SAOPŠTENJE NVO ALTERNATIVA

Više od dvadeset mjeseci nema pomaka u istrazi i otkrivanju atentatora i aktera bacanja ručne granate u prostorije NVO “Alternativa” i pokušaja ubistva izvršnog direktora i aktiviste ove NVO, Alije Šljuke.

Nakon ovog slučaja i činjenice da policija nije učinila ništa da ovaj slučaj do kraja istraži i počinioca ili počinioce, kao ni nalogodavce izvede pred lice pravde, usledili su zahtjevi upućivani na razne adrese, počevši od direktora Uprave policije, Zatitnika ljudskih prava i sloboda, Službe unutrašnje kontrole rada policije,Savjeta za građansku kontrolu rada policije i drugih. Još uvijek nema konkternog odgovora o tome ko je počinilac ovog djela.

Šljuka je aktivan u NVO sektoru i bavi se otkrivanjem slučajeva korupcije, zloupotreba u službama lokalne samouprave i kriminalnim aktivnostima koji su usko vezani za protivzakonito sticanje  imovine određenih lica iz kriminalnog miljea, državnih  službenika i namještenika, na šta je nakon ovog napada i ukazivao policiji. Logično je bilo da se policija fokusira upravo na ta lica.To nije učinjeno.

Ali da podsjetmo javnost i građane Crne Gore šta se dešava sa onim ljudima koji pokušavaju tražiti pravdu u Crnoj Gori.

Nakon nekoliko slučajeva zloupotreba i pljačke državnih resursa u Pljevljima u koje su umiješani lokalni političari i funkcioneri nekih institucija počinje „lov“ na Šljuku i njegov progon na razne načine. Da bi ga disciplinovali i upozorili da su oni ipak vlast i da mogu mnogo toga, Šljuku su optužili za nepredavanje završnog računa koji su izmislili i preko Poreske Uprave u Pljevljima podnijeli prijavu za ne postojeću Samostalnu zanatsku radnju koja ne postoji i koje nema ni u jednom važećem registru u Crnoj Gori. Šljuku prekršajni sud u Pljevljima osuđuje na kaznu zatvora na  koju ekspresno biva poslat bez prava na žalbu.

Pošto resocijalizacija i prevaspitavanje Šljuke na izdržavanju zatvorske kazne u bjelopoljskom zatvoru nije uspjelo, usledilo je isključenje struje u poslovnom prostoru koji koristi Šljuka i NVO „Alternativa“ čiji je izvršni direktor, na čak godinu dana.

Iako ne postoji dug, već je potrošač još uvijek u pretplati, u Distribuciji Pljevlja-PJ Snadbijevanje, su kategorično odbijali da Šljuki kao potrošaču, izdaju račune i listinge istih za navodni dug za koji ga terete(?) Jednostavno, struju su isključili i na sve načine onemogućili ponovno uključenje struje potrošaču koji nije dugovao ni cent za utrošenu električnu energiju, već je naprotiv bio u preplati. Mediji su o ovom slučaju već pisali.

Istovremeno je usledilo uništavanje imovine, koje se ogledalo u povremenom lomljenju stakala na  poslovnim prostorijama u nekoliko navrata, od strane „nepoznatog počinioca“, zatim lomljenje privatnog automobila nakoliko puta, što je predstavljalo upozorenje da Šljuka prestane sa svojim aktivnostima otkrivanja i objelodanjivanja teških zloupotreba i pljačkanja budžetskih i donatorskih sredstava od strane organizovanjh kriminalnih grupa.

Šljuka nije odustajao od svojih namjera i aktivnosti i nastavkom rada, usledilo je i bacanje ručne granate u službene prostorije „Alternative“ i neuspjeli atentat iliti pokušaj ubistva Šljuke, koji je samo pukim slučajem u tom trenutku  izbjegao sigurnu smrt.

Nakon svega, usledila su skoro svakodnevna obraćanja Alije Šljuke u poslednjih više od godinu i po dana državnim institucijama. Odgovori koje je dobijao od nadležnih institucija, prvenstveno direktora Uprave policije, Zatitnika ljudskih prava i sloboda, Službe unutrašnje kontrole rada policije, Savjeta za građansku kontrolu rada policije, načelnika CB Pljevlja i drugih njihovih izvještaja i preporuka, dovelo je do potpunog gubitka povjerenja u profesionalizam državnih organa, posebno onih koji su zaduženi za sprovodjenje zakonskih propisa.

Nema čak ni indicije o učiniocima, da ne govorimo o ostvarivanju prava oštećenog i zaštite žrtve ovog krivičnog djela. Dok sa druge strane Tužilaštvo redovno odbacuje krivične prijave koje Šljuka uporno podnosi protiv onih za koje smatra da su se ogriješili o Zakone ove države.

Na ovaj način se šalje poruka građanima Crne Gore a posebno aktivistima iz Organizacija Civilnog društva, da se drže što dalje od namjere da određene kriminalne aktivnosti prezentuju javnosti i pokušaju objelodaniti kriminalne radnje tzv. kriminala bijelih okovratnika, jer će se u suprotnom suočiti sa progonom i nezapamćenom torturom od strane državnih struktura i ljudi bliskih vlasti.

Nakon ovakvog odnosa donosioca odluka prema ljudima koji ukazuju na kriminal i zloupotrebe i njihove pasivnosti, nereagovanja i obračunavanja sa podnosiocima, umjesto sa kriminalcima, ne reagovanja ni na pokušaje likvidacije, pitamo se šta će biti sledeće i ko će sledeći biti na redu?

 

U Pljevljima, 24. 09. 2017 godine.                                             NVU UDRUŽENJE MLADIH  ALTERNATIVA“