univerzitet_crne_gore_5 Vijesti

Naredne sedmice upis na specijalističke studije


Univerzitet Crne Gore raspisaće u subotu, 16. septembra, konkurs za upis na specijalističke studije u studijskoj 2017/2018. godini. Prijave na konkurs predaju se studentskim službama 18. i 19. septembra, dok bi upis trebalo da bude završen zaključno sa 20. septembrom.

U studijskoj 2017/2018. godini mjesta ima za 2349 studenata, od kojih će se 52% školovati o trošku države. Prijave na konkurs predaju se studentskim službama 18. i 19. septembra, dok bi upis trebao da bude završen zaključno sa 20. septembrom. Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1%.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati sa završenim osnovnim studijima obima najmanje 180 kredita iz odgovarajuće oblasti  nauka ili umjjetnosti. Stranci imaju pravo upisa pod jednakim uslovima kao crnogorski državljani. Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Uz prijavu za upis kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijima uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika, odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijima.

Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore od 4. septembra 2017.godine koja je na prošlogodišnjem nivou.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen previlima studiranja na postdiplomskim studijama. Više informacija o broju budžetskih i samofinansirajućih mjesta po studijskim programima možete pronaći na web adresi Univerziteta Crne Gore.

Pripremila, Nataša Knežević učesnica projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore