rudnik uglja ad pljevlja Vijesti

Akcionari Rudnika uglja raspravljaće o stavljanju van snage odluke o izmirenju duga


Akcionari Rudnika uglja trebalo bi da na redovnoj sjednici Skupštine, 4. oktobra, raspravljaju o stavljanju van snage odluke o uslovima i načinu izmirenja obaveza kompanije prema državi, po osnovu poreza i doprinosa i refinansiranju dijela obaveza prema bankama. 

Na dnevnom redu je i donošenje odluke o usvajanju predloga izvještaja o finansijskim rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima kompanije u prošloj godini.

Akcionari bi trebalo i da razmatraju izvještaj o reviziji finansijskih iskaza, kao i da donesu odluku o usvajanju predloga izvještaja o radu i poslovanju kompanije za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je i izbor članova Odbora direktora i revizora za ovu godinu.

Država posjeduje 31,11 odsto udjela u Rudniku uglja, italijanska kompanija A2A 39,49 odsto, a Aco Đukanović 11,84 odsto.

Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG) donijela je krajem januara na vanrednoj sjednici odluku o izražavanju zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu Rudnika uglja Pljevlja.

Iz EPCG je tada saopšteno da je u cilju postizanja što veće sinergije i optimizacije rada subjekata termoenergetskog sektora u Crnoj Gori, ta kompanija zainteresovana za ulazak u vlasničku strukturu Rudnika uglja kupovinom akcija, čime bi preuzela to preduzeće kao akcionarsko društvo.

Pripremio, Danko Gospić učesnik projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Izvor: MINA business