multimedia_foto_2016_08_22_logo-zzzcg-pravi-g Vijesti

ZZZ: Grant od skoro milion eura licima sa invaliditetom na sjeveru C.G.


Odlukom Upravnog odbora, Zavod za zapošljavanje raspodijeliće blizu milion eura grant šema za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom u sjevernom regionu Crne Gore.
Po prethodnom javnom pozivu od 20. marta, na osnovu mišljenja nadležne komisije, odobreno je finansiranje 41 projekta, u vrijednosti od 2.085.622 eura. Na raspolaganju su tada bila tri miliona eura. Novim javnim pozivom biće raspodijeljeno neutrošenih 914.377 eura.

Odluka Upravnog odbora oslanja se na Strategiju regionalnog razvoja i činjenično stanje porasta broja nezaposlenih lica sa invaliditetom na sjeveru države.

U 2015. godini, 3.843 lica sa invaliditetom nalazilo se na evidenciji Zavoda u opštinama sjeverne regije. U 2016. godini, broj nezaposlenih lica je porastao i iznosio je 4.340, dok je na dan 1. avgusta 2017. godine, 4.408 lica na evidenciji nezaposlenih.

Cilj poziva za predaju predloga projekata, koji će biti objavljen u ponedjeljak, 7. avgusta, je podrška otvaranju novih radnih mjesta u opštinama sjeverne regije, povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom, kao i prevencija socijalne isključenosti ovih lica.

Grant je namijenjen licima sa invaliditetom kojima je status utvrđen propisima iz oblasti obrazovanja, penzijskog i invalidskog osiguranja ili propisa o boračko – invalidskoj zaštiti, te onima koji su ostvarili status lica sa invaliditetom na osnovu rješenja nadležne komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda. Minimalni iznos granta je 30.000, a maksimalni 70.000 eura.

Očekivani rezultati poziva su: uključivanje najmanje 100 lica sa invaliditetom u projektima, osposobljavanje za rad najmanje 90% učesnika projekta, zaposlenje, u toku trajanja projekata, najmanje 60% učesnika. Procjenjuje se da će biti realizovano najmanje 20% projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od šest mjeseci.

Grantom mogu biti finansirane brojne aktivnosti: maktivne politike zapošljavanja, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, osposobljavanje za rad kod poslodavca, mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje lica sa invaliditetom, prilagodjavanje radnog mjesta i uslova rada, otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, nabavka opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta, otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu, aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti javnosti, a prije svega poslodavaca, o mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica sa invaliditetom…
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica.

Projekti će se sprovoditi u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Gusinju, Kolašinu, Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Pljevljima, Plužinama, Rožajama, Šavniku i Žabljaku.

Izvor: CDM

Pripremila, Nataša Knežević, učesnica projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.