ministarstvo prosvjete Vijesti

Školska godina počinje 4. septembra


Ministarstvo prosvjete je donijelo Školski kalendar za 2017/2018. godinu, prema kojem nastavna godina počinje u ponedjeljak 4. septembra 2017. godine, a završava se u srijedu, 13. juna 2018. godine.

Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

Prvi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 4. septembra, a završava se u srijedu, 1. novembra 2017. godine.

Drugi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak 6. novembra, a završava se u petak, 29. decembra 2017. godine.

Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 22. januara, a završava se u petak, 30. marta 2018. godine.

Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 2. aprila, a završava se u srijedu, 13. juna 2018. godine.

Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u ponedjeljak, 2. aprila, a završava se u petak, 18. maja 2018. godine.

Zimski raspust počinje u subotu 30. decembra 2017. godine, a završava se u nedjelju, 21. januara 2018. godine.

Ljetnji raspust počinje u četvrtak, 14. juna, a završava se u nedjelju, 2. septembra 2018. godine.

Kalendarom za školsku 2017/2018. godinu između prvog i drugog klasifikacionog perioda planiran je odmor za učenike u trajanju od dva dana, a to su 2. i 3. novembar 2017. godine.

PR služba Ministarstva prosvjete

Pripremila, Nataša Knežević, učesnica projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.