Nasilje u porodici Društvo

Samo u julu 269 poziva SOS telefonu


Tokom mjeseca jula Nacionalna SOS linija za pomoć žrtvama nasilja u porodici primila je 269 poziva
Projektni tim Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici obavještava javnost da je u periodu od 1. do 31. jula 2017. godine primljeno ukupno 269 poziva. Od ukupnog broja poziva, 236 (87,73%) uputile su žrtve nasilja u porodici lično, 12 (4,46%) su uputili centri za socijalni rad, 10 (3,71%) centri bezbjednosti, a 6 (2,23%) poziva rođaci.
U navedenom periodu, Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici pružila je ukupno 316 usluga u sljedećim segmentima: 186 informisanja, 89 povjerljivih razgovora, 3 posredovanja ka institucijama i 2 urgentne intervencije, 12 psiholoških savjetovanja, 2 upućivanja, 5 zahtjeva za smještaj u sklonište za žrtve nasilja u porodici i ostalo.
U periodu od 01. do 31.07.2017. godine, stiglo je iz 14 opština najviše poziva stiglo je iz Nikšića, Kotora, zatim iz Podgorice, Bara, i H. Novog.
Servisi podrške i pomoći na besplatnoj Nacionalnoj SOS liniji su odsada su dostupni i na albanskom jeziku. Dva puta sedmično, petkom i subotom, u vremenu od 17 – 21h na liniji dežuraju obučene konsultantkinje za komunikaciju sa osobama koje govore albanskim jezikom. Nakon završene obuke, projektni tim je angazovao dvije konsultantkinje koje su se u julu pridružile timu na liniji.
Uvođenjem dvojezičnog servisa pomoć i podrška za žene i djecu sa iskustvom nasilja u porodici od mjeseca Jula, servis je dostupan i svima koji govore albanskim jezikom.
Podsjećamo da radom SOS linije za žrtve nasilja u porodici koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, 7 dana u sedmici. Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici. Konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom. Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje.
Pripremio, Danko Gospić učesnik projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja