Euri Vijesti

Prosječna zarada za jul 505 eura


Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 505 eura i bila je jedan odsto manja u odnosu na jun.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, u poređenju sa isitm prošlogodišnjim mjesecom porasla 0,8 odsto, a u odnosu na prosječnu neto zaradu u prošloj godini 1,2 odsto.

Prosječna bruto zarada u julu je iznosila 757 eura.

Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun porasle 0,2 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu smanjene 1,2 odsto.

Prosječne neto zarade u julu su u odnosu jun porasle u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4,6 odsto, prerađivačka industrija 2,8 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2,4 odsto, građevinarstvo 1,9 odsto, vađenje ruda i kamena 1,4 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,1 odsto, poslovanje sa nekretninama 0,8 odsto i finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 0,1 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima stručne, naučne i tehničke djelatnosti 6,2 odsto, usluge smještaja i ishrane 4,9 odsto, umjetnost zabava i rekreacija 2,8 odsto, snabdijevanje električnom energijom 2,5 odsto, ostale uslužne djelatnosti 1,5 odsto, saobraćaj i skladištenje 0,9 odsto, državna uprava i odbrana 0,8 odsto, obrazovanje 0,8 odsto, informisanje i komunikacije 0,4 odsto i trgovina na veliko i malo 0,3 odsto.

Pripremio, Danko Gospić učesnik projekta “Povežimo se informisanjem”, koji realizuje NVO “Paradoks” u partnerstvu sa NVO “Informativni centar Pljevlja”, podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Izvor: Mina bussines