TE Vijesti

Premijer Marković o gradnji II bloka TE


Prilikom obilaska gradilišta auto-puta novinari su premijera Duška Markovića pitali do kada će Vlada čekati da Škoda praha obezbjedi sredstava za izgradnju Drugog bloka

“Što se tiče Škoda praha, vi znate da je Škoda praha angažovala Dženeral elektrik kao mogućeg novog partnera. Mi strpljivo čekamo njihovu ponudu, i ako ne dođe do usaglašenog stava Škode praha i Dženeral elektrika i drugih partnera, Vlada će naći model da uđe u realizaciju II bloka. Mi već u ovom trenutku imamo i razmatramo alternativne opcije u tom smislu. Dakle gradnja II bloka je neupitna ali ona mora biti zasnovana na investitoru koji je kredibilan i koji će biti u stanju da odgovori našim ekonomskim zahtjevima i ciljevima kada je u pitanju II blok!”- rekao je premijer Marković.

Pripremila, Nataša Knežević, učesnica projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore