lj NVO

Jubilarnih deset godina NVU „Šarenice“


NVU „Šarenica“ postala prepoznatljiva kako u Crnoj Gori tako u regionu i šire, po svojim unikatnim proizvodima koje rade od prirodnih materijala, vune, pamuka, svile i td.

Cilj „Šarenice“ je približavanje narodnog stvaralaštva i tradicije savremenom čovjeku. Ostvaruju ga očuvanjem tkanja kao zanata koji izumire, kroz izradu najrazličitih predmeta, staza, tkanica, ponča, šalova i sitnih suvenira.

lj3

U razgovoru sa Presednicom Udruženja Ljiljanom Čepić saznajemo da je od Avgusta 2017. godine počela 10-to  jubilarna godina „Šarenice“ i 9. godina kako je Ljiljana Čepić na čelu organizacije. Za sve ove godine rada nizali su se uspjesi i priznanja na Međunarodnim sajmovima gdje su osvajali prva mjesta i nivo nagrade, to jest najveća priznanja. Sa Međunarodnog sajma  Ljiljana Čepić donijela je počasnu Vice velemajstorsku  diplomu najvećeg nivoa u tehnici tkanja i veza.

lj4

„Za 10 godina rada planiramo izložbu u svojim Pljevljim,  jer su mi najdraža priznanja koje dobijem od svojih sugrađana, a posle slijedi izložba u Podgorici. Od Septembra počinjemo sa pripremama za Sajam koji će obilježiti naših 10. godina uspješnog rada.Sve ovo nebih postigla da nemam dobru saradnju sa kolektivom „ Šarenice“, Verica Borović i Mersadom Mahmutović, koje su moja desna ruka, jer smo mi svo svoje slobodno vrijeme i emocije posvetile „Šarenici“ i njenom opstanku. Mnogo truda odrica potrebno je do uspjeha koje smo mi uspjele i postale prepoznatljive“- rekla je Ljiljana Čepić.

Njihova jedina želja je da posle njih dođe neko ko će  nastavi njihovim stopama, a one su spremne obučiti i pripremiti ih za dalji rad i da njihovi uspjesi dožive veći uspon od njih.

A nama samo preostaje da im poželimo i dalje dobar uspjeh i sreću u radu.

Autorka,Slađana Gorgievska, učesnica projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore