rudnik-uglja Vijesti

Ekstremno visoke temperature otežavaju rad u „Rudniku uglja Pljevlja“


Ekstremno visoke temperature otežavaju rad u „Rudniku uglja Pljevlja“.

Drugi talas visokih temperatura otežava proizvodni proces u Rudniku uglja. Prema riječima direktora Sektora proizvodnje Stjepana Gazdića učinjeno je sve da se zaštite radnici i da se omogući normalan proces proizvodnje. Uzevši u obzir da su poslednjih desetak dana izmjerene rekordno visoke temperature i da su u grotlu rudničkog kopa još veće, makar za deset stepeni, vrlo je otežan proces proizvodnje. Uticaj na ljude i na mašine je ogroman, i po pitanju temperature i stepena zaprašenosti. Na ovako visokim temperaturama dešava se da mašine ne mogu posle izvjesnog vremena da upale, dolazi do čestih pucanja crijeva, puštanja ulja. Prave posledice na mašine tek će se osjetiti nakon završenog talasa visokih temperatura. Uposleni rade u enormno teškim uslovima za rad, kako u zimskom periodu, kada su vrlo niske temperature i mašine ne mogu da se upale danima, tako i sada na ovim visokim.

Ispunjavamo obaveze koje imamo, prije svega prema Termoelektrani Pljevlja kojoj dnevno isporučimo potrebne količine koje se ovih dana kreću po  4,5 hiljade tona. Za široku potrošnju ovih dana oko 1000 tona robnog uglja se preradi i otkrije. Obaveze koje imamo završavamo kako u januaru tako i sada, a posebnu zahvalnost dugujemo rudarima koji ovo sve izdržavaju„. rekao je Gazdić.

Ono što je moguće u ovakvoj situaciji, svim raspoloživim kapacitetima i cisternama vrši se polijevanje i obaranje prašine unutar kopova, da bi se zaštitili i ljudi i mašine i okolina. U mašinama se servisiraju klima uređaji, ali pošto na cijelom prostoru sjevera ima samo jedan serviser taj proces dugo i sporo traje i ako dođe do kvara na klima uređaju radnici su prinuđeni da rade bez istog. U cilju zaštite ljudi i mašina ovih dana od 13 do 16 časova zaustavlja se otprema i rad u kopu.

Pripremila, Nataša Knežević, učesnica projekta  „Povežimo se informisanjem“ koji  realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.