tršova-4 Vijesti

DOO Vodovod – Zamjenom cijevi u Tršovoj značajno smanjeni gubici u vodovodnoj mreži


REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ULICI TRŠOVOJ (OD RASKRSNICE SA ULICOM VOJA ĐENISIJEVIĆA DO RASKRSNICE SA ULICOM I DECEMBRA)

Na osnovu Ugovora o izvođenju građevinskih radova br. 01- 3377 od 18.07.2017.godine sklopljenog između DOO”Vodovod”Pljevlja (IZVOĐAČ RADOVA) i Opština Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR RADOVA) započeti su radovi na rekonstrukciji ulice Tršove (krak od raskrsnice sa ulicom Voja Đenisijevića do raskrsnice sa ulicom 1. Decembra). Izvođenje radova počelo je 24.07.2017.godine a rok za završetak radova prema pomenutom ugovoru je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora. Ugovoreni radovi podrazumjevaju rekonstrukciju cjevovoda sa izgradnjom sekundarnih priključaka prema postojećoj projektnoj dokumentaciji.

krak ulice tršove I faza rekonstrukcije

Prikaz dijela trase u kom se vrši rekonstrukcija vodovodne mreži

U dijelu Tršove ulice nekada su se nalazila dva cjevovoda i to profilaØ125mm i Ø80mm koji su bili u izuzetno lošem stanju i stvarali enormne gubitke u mreži koji su se odražavali na problem sa regulacijom pritisaka u mreži tako da su korisnici sa visočijih tačaka vodosnabdjevanja vrlo često bili ugroženi.

tršova-6

Prikaz velikih gubitaka na vodovodnoj mreži prije zamjene vodovodnih cijevi

Dosadašnje analize pokazuju da su gubici u vodovodnoj mreži jako izraženi, a naročito u centralnoj gradskoj zoni (što je preciznije definisano u postojećoj projektnoj dokumentaciji „Idejni projekat rekonstrukcije distributivnog sistema gradskog vodovoda u Pljevljima“). Ovaj projekat je kasnije služio kao osnova za izradu većine glavnih projekata hidroinfrastrukture u sklopu rekonstrukcija saobraćajnica:Tršova, Kralja Petra, Voja Đenisijevića, Boška Buhe, Vuka Kneževića, Omladinska, Tanasija Pejatovića, Velimira Jakića, I Decembra, III Sandžačke brigade, Volođina od kojih je u nekoliko ulica već izvršena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. Rekonstrukcijom hidroinfrastrukture u ulicama Voja Đenisijevića, Boška Buhe, u dijelu ulice Vuka Kneževića, I decembra, III Sandžačke brigade I sadašnjom rekonstrukcijom u ulici Tršovoj zaokružena je cjelina u centralnom gradskom jezgru i dala je pozitivne rezultate u smislu uspostavljanja normalnog funkcionisanja vodovodne i kanalizacione mreže kao i smanjenje gubitaka u velikom procentu. Novoizgrađena vodovodna cijev u dijelu ulice Tršove je od duktil liva profila Ø100mm sa kvalitetom koji osigurava korišćenje za narednih 30 godina, što predstavlja isplativu i svrsishodnu investiciju. Benefiti koji će se postići ovom rekonstrukcijom vodovodne mreže su veliki a odraziće se na bolji kvalitet i kontinuitet snabdjevanja vodom korisnika u tom dijelu grada, a usloviće i veliko smanjenje gubitaka kao i stabilizaciju i povećanje pritisaka u mreži. Izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ovom dijelu ulice daće još bolje rezultate kada u narednom periodu budu izvedeni radovi na nastavku rekonstrukcije vodovodne mreže (u preostalom dijelu) ulice Tršove. Ovim će biti obuhvaćen značajan broj korisnika jer strukturu objekata duž ulice Tršove čini veliki broj višespratnica, što će za rezultat imati veliki broj zadovoljnih korisnika.

tršova-4

Prikaz novougrađenih vodovodnih cijevi, fazonskih komada i sekundarnih priključaka

DOO ”Vodovod” Pljevlja