ckb Vijesti

CKB da ukloni matični iz računa klijenata


 

Na osnovu presude Upravnog suda koji je odbio tužbu CKB-a protiv Agencije za zaštitu ličnih podataka

i slobodan pristup informacijama (AZLP) banka takođe treba odmah na vidljivom mjestu da obavijes klijente da imaju pravo da traže promjenu računa, pišu Vijesti.

Agencija je ranije donijela rješenje o zabrani korišćenja matičnih brojeva građana u banci.

U rješenju Savjeta agencije od 28. aprila 2014, koje je poslije dugog postupka, potvrdio Upravni sud, naređuje se CKB banci da odmah na vidnom mjestu istakne obavještenje klijentima, da imaju pravo da zahtijevaju izmjenu, odnosno otvaranje novog računa.

Vijesti su u aprilu 2014. godine objavile da CKB krši Zakon o zaštiti ličnih podataka, jer broj žiro-računa sačinjava upotrebljavajući JMBG klijenta.

Agencija je tada utvrdila da je riječ o obradi ličnih podataka u većem obimu, što je suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Brojevi žiro-računa u CKB-u sačinjavaju se od oznake banke (510), kompletnog matičnog broja klijenta i dva broja koja su različita za svakog od njih.

To u praksi znači da kada klijent banke dostavi nekome broj žiro-računa radi uplate ili isplate, druga strana ima uvid u njegov JMBG i može da ga zloupotrijebi.

CKB je u tužbi navela da nijedan klijent nije odbio da potpiše ugovor zato što je JMBG sastavni dio računa i da potpisivanju ne prethodi davanje saglasnosti osobe čiji se JMB obrađuje u svrhu otvaranja žiro-računa.

Iz te banke su rekli da na zahtjev klijenta mogu promijeniti broj računa, ali da ih ne smiju mijenjati mimo volje i izričitog zahtjeva korisnika. Između ostalog, naveli su i da je ugovor o otvaranju i vođenju računa u skladu sa Zakonom o platnom prometu.

Inspektori Agencije utvrdili su tokom nadzora da je u CKB-u 31. marta prošle godine bilo 324,75 hiljada računa koji sadrže JMBG.

Utvrđeno je i da ugovor ne sadrži odredbu kojom se klijentu daje pravo da ne da saglasnost i kojom se stavlja do znanja da može zahtijevati od banke izmjenu broja računa. Iz CKB-a ranije su tvrdili da ne krše zakon.

Predsjednik Savjeta AZLP, Muhamed Gjokaj kazao je Vijestima da je presuda veliki uspjeh za Agenciju i društvo, jer se JMBG ne može koristiti suprotno svrsi kojoj je namjenjen. On je pohvalio napore člana Savjeta Radenka Lacmanovića koji je Agenciju uspješno zastupao pred Upravnim sudom u tom predmetu.

“Trend uspješnosti u radu Agencije u rješavanju problema koji se odnose na pravo na zaštitu podataka o ličnosti pokazatelj je da je Agencija posvećena svakom zahtjevu i da se prema njemu odnosi sa najvećom pažnjom”, kazao je Gjokaj.

Izvor:Vijesti

      Čepić Ljiljana, učesnica projekta „Povežimo se informisanjem“ koji realizuje NVO „Paradoks“ u partnerstvu sa NVO „Informativni centar Pljevlja“ podržan kroz program grant šema Zavod za zapošljavanje Crne Gore