Naslovna Najnovije vijesti Zapošljavanjem do jednakosti

Zapošljavanjem do jednakosti

0

NVU „ Zračak Nade“ počelo je sa realizacijom  projekta  „ZAPOŠLJAVANJEM DO JEDNAKOSTI“ , koji je finansijski podržao ZZZCG ( Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom). Partner na projektu je DOO “Riznica ”, a realizovaće se u periodu od 06.07.2017. do 15.03.2017.

 OPŠTI CILJEVI PROJEKTA SU: 

  1. prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom
  2. povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom
  3. povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između poslodavaca i izvođača programa obrazovanja odraslih
  4. podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o stručnim i radnim kapacitetima lica sa invaliditetom

POSEBAN CILJ PROJEKTA JE: 

– povećanje broja lica sa invaliditetom koji su osposobljeni za tehnologiju pripreme štampe po prilagođenom programu grafičkog tehničara pripreme za štampu

AKTIVNOSTI PREDVIĐENE PROJEKTOM SU: 

Koordinacija projekta

-Selekcija nezaposlenih lica

-Prilagodjavanje programa obrazovanja grafički tehničar pripreme za izvodjenje dijela programa- tehnologija pripreme štampe- prilagodjavanje programa će uraditi Centar za stručno obrazovanje

-Izvođenje programa obrazovanja za 7 lica sa invaliditetom za osposobljavanje za

tehnologiju pripreme štampe kao dio programa obrazovanja prilagodjeni grafički tehničar pripreme za štampu- 132 časa. Licencirani izvođač programa obrazovanja Srednja stručna škola Pljevlja će sprovesti obuku lica sa invaliditetom za sticanje znanja grafički tehničar pripreme- tehnologija pripreme štampe- po prilagođenom programu.

-Radni angažman 7 lica sa invaliditetom u NVU “ Zračak Nade” i DOO „ Riznica“- u trajanju od 6 mjeseci

-Psihosocijalna podrška i razvijanje intelektualnih i motoričkih vještina lica sa invaliditetom

-Medijska kampanja o pravima i mogućnostima OSI kao socijalno isključenih grupa (okrugli sto, ažuriranje sajta)

Kao završna aktivnost projekta biće organizovan i održan okrugli sto na temu „Zapošljavanjem do smanjenja socijalne isključenosti OSI“.

Na okruglom stolu pored ove teme izvršiće se prezentacija rezultata projekta.