Ševari Vijesti

Izgradnja kanalizacije u Ševarima


Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Ševari Na osnovu potpisanog ugovora o izvođenju građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova broj 350-29/2017 od 12.maja 2017. godine između DOO “Vodovod” Pljevlja (IZVOĐAČ RADOVA) i Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR RADOVA) započeti su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Ševari u ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj. Vrijednost ugovorenih radova je 234.653,14€ sa PDV-om. DOO “Vodovod” je sa izvođenjem radova počeo 08.08.2017. godine. Rok za završetak radova prema pomenutom ugovoru je 120 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao, nakon puštanja u upotrebu glavnog gradskog kolektora. Nedostatak fekalne kanalizacije u naselju Ševari je prepoznatljiv višegodišnji problem mještana ovog naselja. Stoga je ovo jedan od najvažnijih projekata za građane Pljevalja a najviše za stanovnike naselja Ševari. Izgradnjom glavnog gradskog kolektora stvoreni su uslovi za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže, a kao prioritet je određeno naselje Ševari gdje se nakon izrade projektne dokumentacije pristupa izgradnji kanalizacione mreže.

Ševari

Trenutno stanje kanalizacije u naselju Ševari, prije početka radova

U naselju Ševari, tačnije ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj živi oko 80 domaćinstava ili približno 400 građana. Ogroman broj domaćinstava ima izgrađene septičke jame dok se kod nekih fekalna kanalizacija direktno uliva u kanal koji prolazi kroz naselje, što predstavlja izvor zaraze i neprijatnih mirisa koji se šire naseljem. Prilikom poplava ili suša ovi problem su mnogo izraženiji. U sklopu projekta koji je započet predviđena je izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 1627m. Biće ugrađene polipropilenske dvoslojne korugovane cijevi promjera: 1. DN 200 – 1209m 2. DN 250 – 255m 3. DN 315 – 163m.

situacija-ševari

 Grafički prikaz trase izgradnje kanalizacione mreže u naselju Ševari

 

pvc-korugovane-cevi-za-ulicnu-kanalizaciju-5-velika

 

 Korugovane cijevi – predviđene za izgradnju kanalizacione mreže

Realizacijom ovog projekta riješava se višegodišnji ekološki problem stanovnika Ševara, a samim tim doći će i do poboljšanja uslova života mještana pomenutog naselja. DOO “Vodovod” će o realizaciji projekta i dinamici izvođenja radova pravovremeno obavještavati građane na svom sajtu i preko RTV Pljevlja i lokalnih web portala.

DOO “Vodovod” Pljevlja