1000765_10151708041291539_1154114865_n NVO

Za čistiju rijeku Breznicu


NVO »Da zazivi selo» Pljevlja realizovala je javni rad iz oblasti zaštite životne sredine i unapređenja komunalne infrastrukture u gradu.

Javni rad je trajao mjesec dana, a odnosio se na čišćenje i uređenje korita rijeke Breznice, kao i javnih površina u gradu. Ovaj javni rad je realizovan u saradnji sa “Čistoćom” d.o.o.Pljevlja i doprinio ljepšem izgledu Breznice i okolnih javnih površina. Apelujemo na građane da otpad ne bacaju u rijeke i na javne površine. Javnim radom zaposleno je 6 lica sa evidencije ZZZCG koji pripadaju ciljnoj grupi. To su lica koja nijesu zasnovala radni odnos u poslednjih 12 mjeseci.

2

ZZZCG će za sve učesnike javnih radova  obezbjediti bruto zarade, odnosno neto zarada za jednog učesnika će iznositi 193 eura.